Duncan, Hans
1560-1623

Bergsman.
Born 1560 in Skottland. [1]
Died 1623 in Falun (W). [1]

Hans Duncan. Tavla 1 Born 1560 in Skottland. [1] Died 1623 in Falun (W). [1] Bergsman.
     
 
   
 
     
 
   
 

Biografi
Hans Duncan, Bergsman, född troligen kring 1560 i Skottland. Inflyttade till Sverige omkr. 1610. Död 1623 i Falun. Begravd 1623 i S:t Kopparbergs k:a Falun. Namnet Duncan har i Sverige stavats Donkan, Dounckan etc. En grupp skottar med namnet Duncan som kom till Sverige ungefär samtidigt i början av 1600-talet och bosatte sig på skilda platser här i Sverige och i Baltikum bl.a. räk- nade sig inbördes som släkt, och dit hörde Hans Duncan. Duncan var en gammal skotsk kungasläkt. I detta sammanhang bör påpekas att det skotska klansystemet är komplicerat och kräver fasta stödpunkter. Hans Duncan ligger begravd i Stora Kopparbergs gamla kyrka, och han lät där upp- sätta ett epitafium med följande inskrift: Denna tafla hafver Hans Donkan på Fahlan uppsätta låtit, detta Herrans tempel till prydning och sig till åminnelse, och härpå avmåladt med tvenne sins hustrur och tolv barn, av vilka den förre död är, och i herranom avsomnath på år 1623, then 5 febr. och här begrafven med två söner och fyra döttrar. Gud förläne ock oss en salig hädan- färd med them och alle christtrogne en fröjdefull uppståndelse. Tavlan var placerad på norra pelaren närmast orgelläktaren tillsammans med ytterligare 17 tavlor. Tyvärr försvann 16 av dessa och bland dem Hans Doncans, genom de för- ändringar som skett med denna mycket gamla kyrka. Död 1623 i Falun (W).( Leif Danielsson)

Gifte och barn
.
Married.
  Wellam Duncan, Hansson. Pedigree chart Tavla 1 Died 1680. [1]


     
Produced by DISGEN version 8.1b 2008-11-07