ROLF ERICSON, SOLOSÅNG TILL EGET ACKOMPANJEMANGBARA HOS GUD Text och musik Rolf Ericson Sången handlar om Guds makt. Om jag inte fick tro på Guds makt, skulle jag inte vara kristen. Jag är inte någon stor trosmänniska, men jag har hela livet längtat efter att få lära känna Gud. En del har jag lärt mig, men det är ingenting emot det han har i sitt förråd, det är jag övertygad om. Därför fortsätter min utforskning till vilken jag även inbjuder dig. Jag vill ha hjälp med att bedöma sångens innehåll. Själv tror jag att den är född inifrån om ni förstår vad jag menar. Inspelningen är bristfällig, men lyssna ändå. Jag har inte lärt mig alla tekniska detaljer som behövs för att det skall bli bra. Sången bygger på två bibeltexter. Texten om Guds makt i Psaltaren 62 och sedan texten i Jobs bok 42:a kapitlet. Ur Jobs slutord. Den bön han bad innan han blev återupprättad. Du som läser och lyssnar jag frågar: ”Vill du se Guds makt i ditt liv, eller låter du tvivlet hindra dig från det?” Det kanske är för dig som för Job, du har bara levt på det du hört förut och därigenom bildat dig en förutfattad mening. Det är du i så fall inte ensam om. Sådana är vi alla mer eller mindre. Snälla du släpp det där och ge dig hän. Bli angelägen. Du kommer snart att få svar! HOS GUD ÄR MAKTEN HUR DET ÄN SER UT!