Pastor Bernt Broberg har avtackats i Pingstkyrkan Motala.
2-3 juni 2018

Tack till Gud för Bernt och Agneta

Vi säger inte farväl. Det känns definitivt på nåt sätt.
Men vi tackar Gud för Bernt och Agneta, Det känns rätt.
TACK GUD

Bernt ringde mig en dag och sa: Jag vill bara höra hur du mår.
Jag blev så rörd, tänk att få ha en sådan pastor som förstår.
En som bryr sig, en som ber. En som inte går förbi, utan en som ser.
TACK GUD

En dag sa Bernt: "Du måste borra djupare, så att den stora källådern du når"
Jag har förstått vad han med det ville ha sagt, att den som ber är den som får.
TACK GUD

Ja, bönetjänsten är en viktig del i tjänsten som du haft
Där har du utrustats med energi, och blivit fylld med Andens kraft
och med gitarrens toner och med rösten som du fått
Vi lovat Gud tillsammans har och det har varit ljuvligt gott
TACK GUD

En sak skall sägas om dig Bernt: "Du kan predika"
När skrift förklarar skrift, då kan vi ej från Ordet vika,
ty summan av ditt ord är sanning, så står det skrivet
Och Jesus själv är vägen sanningen och livet.
TACK GUD

Måttligt exalterad, men ändå med glöd, påläst, väl förberedd och inspirerad och mycket balanserad.
Ja du är speciell utan att vara kontroversiell, möjligen en smula konventionell.
så kan man säga att du är, efter så många år fortfarande så populär.
TACK GUD

Att organisera är pastorns lott. Dessutom att delegera.
Ett skickligt team omkring dig du fått, ja vad kunde du önska dig mera
TACK GUD

En sak bör ni alla veta. Vad vore Bernt utan sin käraste Agneta.
Tillsammans har de tjänat Gud och kämpat den godaste kampen
Agneta bakom kulisserna skött sin del, medan Bernt fått stå i rampen
TACK GUD

Så får jag inte glömma att Olle, Bernt och Rolf på äldreboende ofta har spelat
Två dragspel, en gitarr och mycket sång, musik och glädje har vi delat.
TACK GUD

Vårt tack går till Gud, men också till er. Om Guds rikaste välsignelse vi för er båda ber.
Vi önskar att ni ska bo kvar
och inte långt bort ifrån oss far
I allt vill vi få se hur Guds vilja får ske och att er väg går er till mötes.
TACK GUD!

Motala i juni 2018 Rolf Ericson
Lovsångskören sjunger