GUD DÖR INTE
av Rolf Ericson

"Gud dör icke den dag vi ej längre tro på en personlig gudom, men vi dör den dag livet för oss ej längre genomlyses av det ständigt återskänkta undrets glans från källor bortom allt förnuft" (Citat ur "Vägmärken" av Dag Hammarskjöld)

Vad beror det på att vi lyssnar till röster som vill kväva trons liv? Jag tror att det beror på det som i bibeln kallas för "ekande bron och skrällande cymbal" dvs ord utan kärlek, ord utan liv. Sådana ord kan till att börja med verka förnuftiga och logiska därför utsätter vi oss för risken när vi lyssnar.
Alla förnuftskällor behöver inte vara grumliga, men många är det. Det finns sunda källor trots att vi lever i ökenland. Det finns oaser, men de ligger ofta vid sidan av livets allfartsväg. Vi måste helt enkelt lämna den stora flocken och själva uppsöka dessa platser. Det är detta som är poängen; att Du hittar "Din källa" Dag Hammarskjöld som jag citerat hade hittat "sin källa" och han har verkligen delat med sig av sina tankar i sina efterlämnade "Vägmärken".

Ännu ett citat ur dessa: "Hunger är min hemort i lidelsernas land. Hunger efter gemenskap, hunger efter rättfärdighet - en gemenskap byggd på rättfärdighet och en rättfärdighet vunnen i gemenskap.
Endast liv täcker livets krav. Och denna hunger mättas blott genom att livet gestaltas så att min särart förverkligas som en brygga till andra, en sten i rättfärdighetens himlabygge.
Att icke vara rädd för sig själv utan leva ut sin särart- helt, men till godo. Att icke följa andra för att köpa gemenskap, icke göra konvenansen till lag i stället för att leva rättfärdigheten.
Befrielse och ansvar. Så skapades endast en, och om han sviker skall den insats som kunde varit hans för evigt saknas"

Dag Hammarskjöld skrev detta år 1950, men orden är högaktuella i vår tid när så många röster höjs som säger sig ha svaret på våra frågor.
Vi kan lita på att Gud aldrig sviker oss.Men vi sviker och när vi gör det utsätter vi oss för risken att dö. Gud dör inte trots vårt svek, men vi dör om vi inte låter de inre källsprången flöda

"Vem skall ge mig svar på livets frågor, Var kan svaret bli mig givet, tydligt klart. När min oro är som havets vågor, Ge mig visshet att Du kommer snart.
I mitt inre kan jag klart förnimma, och trots larmet utanför jag ändå vet, någonting som jag ej kan förklara, det är hjärtats egen hemlighet."

Jag skrev ovanstående dikt för en tid sedan då jag brottades med frågorna, vilket jag fortfarande gör och tänker fortsätta med. På min resa inåt upptäcker jag ofta dessa källor bortom allt förnuft som ger mig svalka mitt i livets hetta. Jag har inte svaren men tillsammans med Dig vill jag ställa frågorna. "Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad: då skall den bli fullständig, som Guds kunskap om mig."


Webbmaster: Rolf Ericson