SKOLFOTO IFRÅN BRENÄS SKOLA I SKEDEVI, ÖSTERGÖTLAND HÖSTTERMINEN 1956


Webbmaster: Rolf Ericson