ROLF ERICSON, SOLOSÅNG TILL EGET ACKOMPANJEMANGDu är fri att säga ja eller nej.
Text och musik: Rolf Ericson
Att vara fri i sin tro på Gud, innebär för mig att använda förnuftet. Om mitt förnuft säger att det är rätt att säga ja, så gör jag det. Eller motsatsen, nej så gör jag det. Nu är det ändå så att mitt förnuft begriper inte allt. Det finns så mycket som är oförklarligt. Min känsla går ibland emot mitt förnuft, men jag har hela tiden frihet att göra det jag anser vara rätt. Den friheten tror jag att Gud vill ge till alla människor. Gud tvingar ingen. Han ger oss rättighet att ifrågasätta, men ibland tror jag att det kan vara värt priset att ge honom en chans att få fullfölja det han lovat om vi följer honom Hur vågar jag påstå att du är fri att svara ja eller nej på den kallelse som du får att följa Herren Jesus? Borde jag inte säga att du måste svara ja. Jag påstår till och med att du redan är inräknad ibland ja-sägarna. Jesu försoningsverk omfattar alla.Du behöver inte följa honom för att få ett bättre liv när jordelivet är slut. Det finns mycket bättre skäl än så att följa honom redan här och nu. Du är fri.