HÄR ÄR MITT LIV.
PAGE 5/6
av  Rolf Ericson
Om du klickar på mitt namn kan du läsa min antavla

Vi stannade i Vånga till och med augusti månad 1973. Jag hade fått en kallelse från Filadelfiaförsamlingen i Jämjöslätt i närheten av Karlskrona. När man blir anställd som predikant i Pingströrelsen måste man invänta en kallelse ifrån en församling. Numera händer det att församlingar utannonserar tjänster, men så var det aldrig förr. Allt berodde på om den som fick kallelsen hade rekommendationer. Jag hade under mina resor i landet besökt denna församling. Därför kände de mig när de sände kallelsen. Församlingen hade en mycket aktiv verksamhet med utposter på två platser Fågelmara och Sturkö och en omfattande barn och ungdomsverksamhet.

Pingstpastorn i Jämjöslätt med familj
i mitten av sjuttitalet.
I Jämjö började våra flickor i skolan. Ulla-Britt skötte uppgifterna i hemmet.

OMSKOLNING I TVÅ ETAPPER

År 1976 slutade jag min tjänst som pastor. och gick en tre terminers utbildning,(grundskolekompetens) i den kommunala vuxenutbildningen.

Ulla-Britt fick arbete vid en plastindustri i Karlskrona.

När jag var färdig på komvux, utbildades jag till Fritidspedagog vid Högskolan i Kalmar. Därefter vikarierade jag en tid som Fritidspedagog i Karlskrona och som timanställd musiklärare vid Grundskolans högstadium i Karlskrona.

I juli månad 1979 föddes Magnus, vår son.

Vid denna tid blev jag tillfrågad om jag ville komma till Sturkö församling i Karlskrona skärgård och bli orgelspelare. Jag hade ju ingen utbildning för detta, och visste väldigt litet om Svenska kyrkans arbete. De präster som fanns där gav mig mycket uppmuntran och tyckte att jag skulle fortsätta att utbilda mig till kyrkomusiker.Sturkö kyrka i Karlskrona skärgård

Återigen följde en tid av utbildning med sikte på kantorsexamen Min utbildningsledare var Musikdirektör Gärt Necksten i Karlskrona. Jag läste ämnena som ingår i den förberedande kantorsutbildningen i tre terminer. Utbildningen fortsatte med den sex veckor långa kyrkomusikerkursen vid Oskarshamns folkhögskola i juli 1981, som avslutades med kantorsexamen. Jag hade nu behörighet att söka orgelspelartjänster i Svenska kyrkan.


Barnkören i Sturkö kyrka


Kantorskursen vid Oskarshamns folkhögskola, sommaren 1981

Under samma tid sommaren 1981, sålde vi vårt hus i Jämjö och flyttade till Borensberg, där Ulla-Britt utbildade sig till optiker
Jag fick tjänsten som kantor i Godegård, som vid denna tid var en deltidstjänst

Fortsättning på Här är mitt liv.

Webbmaster: Rolf Ericson