INFORMATIONSSÖKNING PÅ INTERNET-TILLÄMPNING SLÄKTFORSKNING
av Rolf Ericson.


INLEDNING.

Följande dokumentation ingår i en kurs vid Linköpings Universitet där syftet varit att ge en orientering om informationskällor inom tillämpningsområdet släktforskning. Jag redovisar här de metoder jag använt när jag samlat data till min släktforskning.
Källor:
Disbyt, Dispos, Genline, Arkiv Digital on line, Familysearch, Rootsweb, Ancestry, Emibas,Emihamn och Google, chatt och e-post m.m.

KAPITEL 1. STADSKLOCKAREN FRÅN JÖNKÖPING

Jag har nu fått bekräftat att Stadsklockaren och Cantorn Gustaf Adolph Scharnberg var min farmors, farfars, far, men tyvärr inte funnit hans ursprung. Genom muntliga utsagor har vi hört att farmors släkt kommer från Tyskland.
Låt mig få börja historien med att berätta om Adolph Scharnbergs svärföräldrar som kom från Gränna, där Svärfadern Gustaf Zetterström var Befallningsman på Västanå slott. Se även Gränna AI:6 AD Online bild 238 sid 471 Vid Västanå bodde vid denna tid 1761-1778 Capitaine Välb. Gustaph Adolph Klingsporre occh Baronessan Fru Eva Juliana Barnekow. Se även Gränna AI:7 1766-1767 AD Online Bild 14 sid 23
Gustaf Zetterström var gift med Ingrid Bengtsdotter.
Gustaf Zetterström dog troligtvis under 1770-talet, eftersom sista barnet föddes år 1768. Änkan flyttade med dottern Anna Maria till Jönköping. Hon fanns hos dem i Svenska Maden nr 38 i Jönköping Kristine.men flyttade från Svenska maden nr 38 i Jönköpings Kristine till Östergötland år 1794 (Jönköping Kristine AI:11 bild 234, sid 219).Gustaf och Ingrid fick 5 barn, men det är dottern Anna Maria vi nu skall följa och här får vi sätta punkt för svärföräldrarnas historia tillsvidare.
Gränna C:6 bild 134, sid 257 AD online 7 januari föddes och 11 januari döptes Anna Maria af...Befallningsman Gustaf Zetterström och Ingrid Bengtsdotters barn på Wästanå Test. M-a Georg Ramberg på Västanå, Mad. Cathrina Holmström, M-n Rambergs dotter Lena.
Ur Gränna Vigselbok C:7: 1790 wigda, nr 15, 16 nov. Cantorn och Klåckaren i Jönköping, Gust. Adolph Scharenberg och Jungfru Anna Maja Zetterström på Östanå..
Gustaf Adolph Scharnberg var stadsklockare i Kristine församling under början av 1790-talet. Där fanns en Organist som hette Borgström och en Musikant som hette Roos enligt Kyrkoräkenskapsboken för Kristine LI:1. Ur samma bok kan man utläsa att Klockaren hade mycket att bestyra. År 1792 utbetalades för Skrifmaterialer till Klockaren Scharenberg. I april 1795 och 1796 för Skriftermålets hållande hos Kyrkorådet. Dessutom utbetalades ersättning för trenne auktioner till Scharenberg och för mäss-skrudars tvättning och rostfläcksborttagning på mäss-skjortor. Allt enligt samma källa. I Kristine församling planerades vid denna tid ett orgelbygge av Orgelbyggaren Johan Everhardt
I Mantalslängd för Jönköping Tyska Maden 1798 Nr 8 står följande personer på samma adress. Lägenhetsägaren(?) Levander och h pigan Märta, Drängen Hultman och h. Hofrättsvaktmästaren Löfbom, Stadsklockaren Scharnberg och h. Guldsmeden Dahlmans dotter Johanna.. Samma personer finns inte år 1799 År 1800 finns en annan stadsklockare på denna adress Mattias Lindqvist.
Klåckaren och Cant. Adolph Schairenberg dog 43 år av tärande. (Jönköping Kristine F:1, AD Online bild 216, sid 423)
Alla tre barnen är födda i Jönköping, Kristine församling. Familjen finns på följande adresser: Västra kvarteret nr 23,(AI:9 1790-1793,bild 87,sid 74 AD online )Svenska Maden nr 38 (AI:11, bild 234, sid 219 AD online)och Tyska maden nr 8.(AI:11, bild 48, sid 33, AD online) Dettta var troligtvis en tjänstebostad för stadsklockaren, eftersom Schanbergs efterträdare finns på samma adress år 1800, nämligen Stadsklockaren Mattias Lindqvist.(Mantalslängd för Jönköping )Detta är sista ledtråden i Jönköpiping där hela familjen finns med.

Efter makens död flyttade änkan med sina barn.Gustafva och Fredric år 1800 till Boo församling i Närke. Johan Aron dog 3 år gammal i koppor år 1796 i Jönköping..Här i Bo fanns familjen. (Bo AI:7 1801-1807 (Gid 2321.42.32500, 17/0), antecknad.Bo Rote, Boholm. De bodde hos Madam Rosenberg och Anna Maria tituleras också Mad. Om Gustafva Rebecca står antecknat: Gifta kvinnan är i Örebro, vad nu detta kan betyda.. Boholms säteri ägdes vid denna tid av Överstekammarjunkaren Baron Carl Didrik Hamilton, som senare år 1830 lät bygga Boskulla egendom. Carl Didriks syster Beata Margareta Fredrika Hamilton, som föddes i Gränna år 1776 (Gränna C:6 bild 270, sid. 529 AD online) bodde även vid denna tid i Bo där hon gifte sig år 1802. Hon var också dopvittne i Jönköping när Anna Marias dotter Gustafva Rebecca föddes år 1791.Ur vigselboken (Bo E:1 1763-1803 Gid 2321.32.95800 21/0 Bild 26 av 29):
År 1802, nr 2. Kammarjunkaren Friherre Edvard Fredrik von Saltza och Friherrinnan Beata Margareta Fredrika Hamilton från Bo, vigda i Bo Capellkyrka den 24 juli.
Anna Maria flyttade till Sandhem i Västergötland år 1802, men var där endast en kort period. Därefter år 1803 flyttade familjen till Mems herrgård i Tåby år 1803
Dit kom Edvard Fredrik och Beata Margareta Fredrika året därefter år 1804, antagligen ifrån sitt gods Olofsborg i Sandhem, Västergötland (Tåby AI:3 bild 3, sid 69 AD online) Anna Maria arbetade under Madam Rosenberg, som var född i Stralsund 1737, även dottern Gustafva bodde där tillsammans med modern och sonen Fredric som bara var sju år när de kom till Mem kallades för skomakarlärling.. Ifrån Tåby flyttade Anna Maria år 1813 till Dintestorp i Sandhem, och kom i tjänst hos Edvard Fredriks mor, som då var änkefru Anna Christina von Saltza, född Dankwardt-Liljeström i Ransberg 29 oktober 1733 (Sandhem AI:4 bild 117, sid 217, AD online). Flyttade år 1813 till Åsaka i Västergötland enligt samma källa.

Jonsberg AI:5 s.172: Häggebo rote Gottenvik: Enkan Anna Maria Schanberg född i Grenna 1760 Hitkom från Norrköping 1826. Födelsetiden är inte korrekt.
Ur dödsboken för Jonsberg enl källan Jonsberg CI:2 AD Online bild 288, sid. 585: Organistenkan Anna M. Scharnberg ifr. Jönköping, död på Gottenvik av feber.

Nr 15 föddes Stadsklåckaren Gustaf Ad. Schanberg och hustru Anna Maria Zetterströms dotter Gustafva Rebecca. Modern 29 år Wittnen voro: Hofr.ass Sparrskjöld, Hofr.ass. Anders Grapengeister, Berg, Cervin, Fru Sparrskjöld, född Soop, Fransyskan Fru Schömber, Fröken Beata Hamilton.En fråga inställer sig Var de släkt? Lägg märke till att Beata Hamilton senare gifte sig med Greven Edvard Fredrik von Zaltsa. Gustafva Rebecca flyttade med sin mor från Jönköping till Bo i Närke år 1800, Hon kom senare till Norrköping St.Olai. I Norrköping föddes alla barnen utom Erik som föddes i Jonsberg. År 1825 flyttade familjen till Gottenvik i Jonsberg där maken blev Rättare. I utflyttningsl i St.Olai står det Tåby 336 Kan möjligen vara någon sida i hfl. Se även Bouppteckning i Östkinds härad FII39 nr 1121 Jonsberg AI:5 s.172, Östkinds hd FII:39 s.1121
Gustafva Scharnberg från Gottenvik Rättaren Wigrens hustru dog av feber 42 år

Ur C6 Jönköping Kristine församling: 1796 23 maj föddes och christn. Stadsklockaren A.G. Scharenbergs o h A.M. Sätterströms son Fredric. Moderns ålder 35 år¥ Wittnen voro: Kopparslagaren Anders Ekerot, Hustru Christ Svan Herr Patron Pehr Mörke, Herr Magister Fahlén, Fru Brita Bergman, dito Anna Lisa Liljesson, dito Maria L. Levander, Mademos. Brita Fries.
Skomakarlärlingen Fredrik Scharnberg flyttade från Bo till Mems herrgård i Tåby år 1805. Här är födelseåret 1794 i hfl. På Mems herrgård finns också modern och systern Gustafva i tjänst hos Baron Edvard Fredrik von Saltza.
Efter tiden i Tåby finns en outforskad period, men år 1820 flyttade Fredrik från Stockholm till Falun. I Falun arbetade han som Fånggevaldiger och år 1825 gifte han sig med Anna Bergqvist från Hanrö, Falun. Fredrik bodde före giftermålet vid Östanfors Falun Qvarter 20 Finns i Falu Kristine församling AI:12 1817-27 sid. 209, Han återgick till Skomakaryrket eftersom han blev gesäll hos Skomakarmästare Herr Pehr Erik Litström i Qvarter nr 11. Någon gång mellan åren 1825-1828 flyttade familjen till Hjortkvarn i Bo församling.

Fortsättning på Schanbergs-släkten följer.

Webbmaster: Rolf Ericson