Gammal handskriven karta från Bo socken i Örebro län.

KARTA ÖVER TORP OCH GÅRDAR I BO SOCKEN,
ÖREBRO LÄN, 1800-TALETS BÖRJAN


Webbmaster: Rolf Ericson