Svar till Oroad kristen                           2009 10 24 

av Rolf Ericson

 

Signaturen Oroad kristen har skrivit en tänkvärd artikel om det beslut som Kyrkomötet har fattat om vigsel av samkönade. Det är lätt att känna oro med tanke på den bibelsyn som så många har och som tidigare varit vägledande för kyrkan. Många anser dessutom att det är ett tecken på den yttersta tidens avfall.

 

Kyrkomötet har tagit ställning i en fråga där åsikterna är delade. Att ha en bestämd åsikt är i många fall mycket svårt eftersom det finns så många delade meningar.

 

För en kristen är det viktigt att ha Guds Ord som vägvisare. I Svenska kyrkan menar man att kärleksbudet är överordnat alla andra bud. Därför kan man inte diskriminera en liten grupp människor i vårt samhälle som har en medfödd homosexuell läggning. Att lämna dem utanför kyrkans välsignelse och inte låta dem få samma rätt som heterosexuella att vigas i kyrkan är ett brott mot detta bud.

 

Här är meningarna i många fall delade även i Svenska kyrkan, men man ger fortfarande rum för olika åsikter.

Jag tycker inte att man behöver ha en bestämd åsikt, men mitt resonemang håller inte för dem som är emot beslutet som fattats.

 

De som är starkast avståndstagande har en tolkning som säger att Guds Ord fördömer homosexualitet. För att passa in i deras gemenskap krävs det att man instämmer i fördömandet Att säga Jag vet inte är inte acceptabelt.

 

Vi människor kommer alltid att risker att göra fel. Det kan också bli fel när vi ingenting gör. Historien visar att kyrkor och samfund handlat fel mot människor när man med felaktig tolkning av Bibeln stött bort människor från en gemenskap på grund av lärofrågor. Om vi säger att vi följer Bibeln i allt så ljuger vi.

 

Om kyrkan hade avstått från vigselrätten så tror jag att vi hade påskyndat sekulariseringen som många anser vara så stor i vårt land. Verkligheten visar att kyrkliga vigslar har ökat. Många känner samhörighet med kyrkan speciellt vid de högtider som berör alla livets områden i familjen.

Ändå tycker jag att kyrkomötets majoritet inte borde ha haft så bråttom med att driva igenom beslutet om vigsel av samkönade, eftersom så många känner sig överkörda.

 

Om detta beslut leder till splittring av kyrkan så är det mycket olyckligt.

Det ser ut som en del krafter söker fördelar i splittringen, men vi får verkligen hoppas att de inte lyckas med detta. Svenska kyrkan har en betydelsefull roll i vårt land. Därför behöver vi enas i trosfrågor av central karaktär och avstå från att driva åsiktsfrågor där vi har delade meningar.

Jag tror inte att kyrkan kommer att bli marginaliserad, men de olyckskorpar som talar om det är inga kyrkans vänner. Detta låter hårt kanske, men det är min bestämda uppfattning att man inte löser kriser genom olycksbådande förutsägelser. Vi kan lätt bli påverkade av sådant, men det gagnar inte till något gott.

 

Det mediakrig som utbrutit med anledning av denna fråga är tyvärr inte av god karaktär. De andliga ledare som har tillgång till media har ett stort ansvar. Jag har fått ganska mycket kritik när jag ifrågasatt en del av deras osakliga angrepp på Svenska kyrkan. I en del sammanhang stämplas man som antikristen när man i bästa välmening försöker att ifrågasätta.

 

Det är lätt att gripas av oro, men Gud överger inte sin kyrka/församling. Han vakar över sitt verk. Låt oss trösta varandra med det.

 

Borensberg 2009-10-24

Rolf Ericson