Min mammas släkt och levnadshistoria. av Rolf Ericson. Page 1/4


Morfar
Johan Gustaf Wilhelm Johansson


Mormor
Hilma Carlsson

Mamma
Torborg Johansson-Ericson
Min mamma Torborg föddes 1902.Hon var äldsta dottern i familjen. Hon hade tre systrar: Anna, Agda och Tyra. Tre bröder dog som nyfödda. Föräldrarna Hilma och Johan Gustaf Wilhelm Johansson bodde först i kvarteret Triangeln 4 Ö.Plankgatan 12 i Norrköping, men flyttade senare till Hospitalsgatan 13.

Norrköpingsgata före asfaltens tidKvarteret Triangeln i Norrköpings östra del. Bostadshusen som syns här på utdrag från en karta som finns på Stadsarkivet i Norrköping, fick lämna plats för det nya Elektricitetsverketår 1904. Klicka på kartan för att se den uppförstorad Vid Östra Plankgatan fanns två bostadshus i kvarteret Triangeln.De var byggda i korsvirke och tegel med yttre tak och tegel på läkt i två våningar med vind.Första och andra våningarna var vardera inredda tre rum med eldstad, två kök och en förstuga. På vinden fanns tre rum med eldstad, samt flera kontor.
Hilma och Gustaf hade fått överta lägenheten här efter Hilmas mors moster, änkan Johanna Eriksdotter Svensson som avlidit året före deras giftermål.


Anders Filip Ekström, mannen till vänster var gift med en syster till mormors mor,
Johanna Charlotta Broberg,
här lyssnande på den tidens nymodighet, kristallmottagaren.

Mamma växte upp under mycket enkla förhållanden. Hon blev föräldralös, när hon var 21 år gammal, eftersom morfar dog 1922, på sitt 53:e år och mormor ett år senare, i 40 års ålder. I sin ungdom arbetade mamma som piga hos sin morbror Karl Albert Carlsson i Stockholm. Senare arbetade hon som Spinnerska på Järvens avdelning vid Norrköpings Yllefabriker AB och vid Svea chokladfabrik i Norrköping, där även hennes mor arbetade.

Under sin tidiga ungdom deltog mamma i Frälsningsarméns verksamhet i Norrköping. När Sionförsamlingen i Norrköping bildades var hon med bland de 45 första medlemmarna Hon deltog i församlingens sång och musikverksamhet, bl.a. som sångsolist, spelade gitarr och sjöng enkla, andliga sånger till eget ackompangemang.
De första sångarna i Sion Norrköping med sin ledare Hjalmar Andersson, sittande vid orgeln. Mamma står i främre raden 3:e från vänster.Församlingens första pastor Thure Johansson stående i bakre raden 3:e från höger.

Efter giftermålet år 1927 var mammas och pappas första adress Fredriksdalsgatan 9. Samma år som äldsta dottern Rut föddes, flyttade familjen till Smedjegatan 36 i kvarteret Pokalen. 1930 det år då dottern Ingrid föddes bodde familjen på Stålbomsgatan 3 i kvarteret Svetsaren. År 1936 gick flytten till Korsgatan 15 i kvarteret God vän i den västra stadsdelen. Under den tiden föddes Roland. Åren 1937 - 1942 var familjen bosatta på Stockholmsvägen 37 i kvarteret Vävmästaren 22 i den norra stadsdelen Här föddes familjens yngsta söner Örjan och Rolf. År 1942 flyttade familjen Storsvängen 38 C i kvarteret Majelden i den östra stadsdelen med de omkringliggande Oxelbergen. Här bodde 36 familjer i två fastigheter med för 1940-talet modern standard. Ingen familj fick ha mindre än tre barn för att bo där. Mammorna var för det mesta hemmafruar vid denna tid.
Mamma hade många goda vänner. Hon var glad, sällskaplig och utåtriktad.

Hon avled endast 56 årgammal. Dödsorsak: Tumor abdomis /originis incertae/ Hennes grav finns på Norra kyrkogården i Norrköping

Fortsättning på Min mammas släkt.

Webbmaster: Rolf Ericson