"Det viktigaste Rolf och som jag tror både du och jag är överens om är att inte göra våra olika åsikter om diverse frågor till en ursäkt för att inte ens prata med varandra."..


Den risken är inte så stor mellan dig och mig, men tyvärr mellan en del andra troende vänner jag har, som öppet redovisar att de inte vill ha någon dialog med mig, men ändå vill tala om för mig att jag har fel. En broder skrev exempelvis så här: "Tänk om du Rolf har fel och vi andra har rätt." Jag känner ingen bitterhet mot denne broder utan kan säga att jag älskar honom lika mycket i alla fall, men jag blir bedrövad över den inställning han redovisar. Jag hoppas att jag aldrig blir så säker att jag kan göra ett sådant uttalande. Däremot kan jag ofta säga till mig själv: "Hoppas att du har uppfattat detta på ett rätt sätt Rolf?" Jag vill absolut inte bli låst av prestige utan vara beredd till korrigering


"Jag gillar dig Rolf det ska du veta även fast vi tycker olika."....


Det är möjligt att vi tycker olika i en del, men för min del tror jag att vi är överens om det som är väsentligt. Troligtvis kan vi skala bort en hel del av våra åsikter där vi inte är överens. Men allt beror ju på var vi inhämtat vår information och hur mycket av detta som har format oss


"Med det sagt så skulle jag vilja påstå att allt vi tittar på är propaganda, i den meningen att inget vi tar del av varesig det är SVT, Expressen eller Swebbtv på youtube är helt neutrala på något sätt utan allt är vinklat både åt det ena eller det andra hållet ".


Just därför är det viktigt att vara kritisk när vi tar in vår information. Det är viktigt att kontrollera källorna från vilka vår information kommer. När kända pastorer använder sitt kändisskap för att sprida lögner och halvsanningar genom att återge vad någon har sagt utan att kunna citera rätt så kan en sådan information leda till att man gör en höna av en fjäder. Jag har till och med tagit reda på att man använder sådana osäkra uppgifter för att trycka ett budskap och göra det till ett tema i en nyskriven bok. Budskapet låter trovärdigt men bygger på en lögn. Jag frestas att tro att man gör detta medvetet för att få anhängare för en åsikt som bibeln kallar: "de samlar anhängare allteftersom det kliar dem i öronen" En viss diktator med förnamnet Adolf skrev att "Ju större en lögn är, desto villigare blir den trodd."


"Det Joel Halldorf och ärkebiskopen pratar om är intressant på ett sätt, dvs. att Gud gör comeback... "


Det handlar ju om att Gud gör comeback i samhället, bland folket, inte i någon statlig form. Den tiden är förbi då staten styrde kyrkan. Staten är sekulär. Just därför tror jag att det är viktigt att hålla religionen borta ifrån politiken. Men Gud finns i samhället, det samhälle där religionsfrihet råder och där har vi som tror och har upplevt Jesus i våra liv vår stora utmaning.


"men vilken Gud pratar vi egentligen om då..? Bibelns Gud eller en global opersonlig Gud ??"


Jag tror på en Gud. Denna tro delar jag med andra kristna, judar och muslimer. För dessa religioner är inte Gud en opersonlig Gud. Jag gläds över den mångfald av troende människor som finns i vårt land i dag och som kommit till oss från andra länder och kulturer. Ta exempelvis de invandrare som kommit till vår församling de senaste åren. Det har verkligen inneburit ett stort lyft där vi sett hur Gud verkar på ett sätt vi inte kunnat anat tidigare.


"Det som de säger backas också upp av en bakomliggande agenda och sponsras av globala intressen som går ut på att alla folk och religioner kan förenas mer eller mindre utan Jesus från Nasaret i centrum, vilket är helt obibliskt i mina öron..Den nyligen påkomna idén om att det behövs en global diktaturliknande världsregeringen som ska ta hand om klimatproblemet, där nationalstaterna tvingas underkasta sig och som ärkebiskopen öppet stödjer är en tydlig indikation på vad hon egentligen sysslar med..."


Menar du den agenda som finns när det gäller klimatpåverkan eller vad menar du? Det handlar ju om att vi ska kunna finna en gemensam global lösning på klimatproblemet. Det klarar vi inte på egen hand. Detta har väl ingenting med religion att göra? Har du inte missförstått detta? Eller har jag missförstått vad du menar eller vill ha sagt?


"Men vad gäller Islam så tror jag vi faktiskt vi i Sverige är lite för naiva inom både politiken och kyrkan vad gäller dess förmåga och kraft. Mina svärföräldrar och andra syrianska vänner har ju levet under muslimskt förtryck i stora delar av sina liv och dom har sett med egna ögon vad utlevd Islam kan innebära för kristna.. Och jag skulle vilja påstå att de som varnar för Islam (inklusive mig själv) inte gör det på grund av rädsla i första hand utan jag skulle istället vilja kalla det "förståndigt utifrån erfarenhet"...


De muslimer som jag haft kontakt med här i Sverige har inte en fientlig attityd till de frågor som handlar om fred och samförstånd, utan arbetar för ett samhälle där rättvisa och frihet skall vara ledmotiv. Om vi tror att Islam är ett hot mot Sverige vore ju förbud mot all religion att föredra. Detta tror jag inte vi vill varken du eller jag. Muslimerna önskar inget hellre än att vi skulle kunna ha större samförstånd och förstående för de frågor de har, men vi väljer ofta en annan väg, nämligen att hålla dem utanför och låtsas att de inte existerar. Eller också att varna för deras existens, trots att vi måste acceptera att de finns hos oss. Om vi i stället för att varna för Islam skulle visa en större generositet och söka efter de framkomliga vägar till att bygga nya broar mellan religioner. Om vi intar en fientlig attityd till dem på grund av deras religion, så är jag rädd för att vi kan förvänta oss samma beteende från dem som en ren försvarsåtgärd. Detta vore inte önskvärt."Nu tror inte jag heller att Islam är det största hotet mot Sverige utan det verkliga problemet, och där det började, är sekulariseringen, som också Joel och ärkebiskopen poängterar helt rätt och att ditt barnbarn Rolf som du berättade om inte får någon kunskap om Bibelns Gud överhuvudtaget ute i samhället...Det är det verkliga problemet och det som gör att politiker inte förstår det andliga realiteterna som du och jag upplevt Rolf... och de tror istället att allt är samma Gud och att det inte spelar ingen roll...Men det gör det och det finns bara ett namn genom vilket vi kan bli frälsta, där är Bibeln glasklar (Apostlagärningarna 4:12) ... Där har vi båda ett missionsuppdrag på var sitt håll "


Det är inte politikernas uppgift att ge dem kunskap. Det är vår uppgift. Men politikerna vet också att de människor som har en annan religion har samma rättighet att finnas i vårt samhälle och det tycker jag är helt riktigt.