Min gode vän hade några egna svar på mina osäkra frågor. Han skrev så här:


"Globala lösningar på den påstådda klimatkrisen handlar inte om att lösa problemet utan om att få kontroll över folken, på ett mänskligt orättfärdigt sätt, helt enkelt om du frågar mig... "


"Globala mänskliga lösningar är dömda att misslyckas på förhand så vitt jag kan förstå utifrån Bibeln men där kanske du har hitta något annat svar Rolf..?"


Jag svarade så här:


"Nej tyvärr har jag inga säkra svar och framför allt kan jag inte berömma mig av att ha egna svar på dessa svåra frågor. Däremot har jag många frågor och en del av dessa kommer säkert aldrig att få något svar. Jag befinner mig således i underläge i jämförelse med alla som anse sig ha självklara svar. Jag tror inte, eller vill inte tro att du hör till dem, så det är inte något jag anklagar dig för. Du menar väl i alla fall inte att Bibeln vill hindra oss att ta klimatkrisen på allvar? Redan i Första Mosebokens första kapitel talas det om människans förvaltarskap. Din uppfattning, om den nu är din, (vilket jag inte har rättighet att förneka) att globala mänskliga lösningar är dömda att misslyckas, går inte ihop med min syn på människans ansvar och förvaltarskap. Jag undrar varifrån du får uppfattningen att “Globala lösningar på den påstådda klimatkrisen handlar inte om att lösa problemet utan att få kontroll över folken...” Är det en ny eskatologisk lära? Som sagt jag har inga självklara svar och behöver inte ha det heller. Men jag vill gärna föra en öppen och ärlig dialog som kan berika min kunskap. Bibeln är inte en bok i naturvetenskap. Bibelns budskap är att visa oss vägen till Gud genom Jesus Kristus. Det är själva kärnan. Vårt slutliga hopp är att Jesus skall komma en gång för alla, men så länge den här jorden består är det vår uppgift att förvalta den både för oss själva och för kommande generationer."