Min pappas släkt och levnadshistoria. av Rolf Ericson. tillägg till sidan 2

VÄCKELSERÖRELSEN I HÄLLESTAD
av Rolf Ericson

Baptismens uppkomst i Hällestads socken
Källa: Josef Sollerman, Bo Lindkvist.
Bland de väckelserörelser som hade sina rötter i Pietismen i Sverige, var de så kallade Roparna de första som kom till Hällestad socken. Denna rörelse hade ett mycket egendomligt beteende, men fick nog ändå vara redskapet till många människors omvändelse under en tid som präglades av andligt och moraliskt förfall i vårt land.
I Hällestads kyrka fick man år 1824 en hjälppräst som hette Jansson. Han förkunnade evangelium med Ande och kraft, Många samlades för att lyssna till hans förkunnelse. Även från andra socknar färdades man för att höra Jansson predika. Många blev vid dessa möten väckta och förda tro på Gud. De gingo under namnet "Janssonsläsare."...
År 1844 tillträdde såsom kyrkoherde dr P.J. Emanuelsson. Den andliga rörelsen fick hos honom ett starkt och trofast stöd, framförallt när det gällde nykterhetsarbetet. Han kallades för "läsarpräst" och många blev vid denna tid omvända under inflytande av denne kyrkoherde. Däremot var han oförstående till den baptistiska rörelsen och varnade för "villoandarnas läror".
Emanuelsson, som var mycket omtyckt av folk i Hällestad hade under en tid hjälp av en pastor som hette Lingström. Kring honom samlades folk som kallades för "Lingströmsläsarna. Under hans tid började man att samtala om det kristna dopet.
På flera ställen inom socknen började konventiklar att hållas, vilket då var i lag förbjudet. Folket trotsade konventikelplakatet och samlades till egna sammankomster utan präster och kyrkliga former.Man började att självständigt tänka och handla i religiösa frågor.
Banbrytare för detta inom Hällestad och denna del av Östergötland blev vid den tiden Skolläraren J.P. Nyrén, Bonden Lars Magnus Larsson i Barketorp och Torparen Anders Fredrik Nilsson ifrån Ladusjön i Vånga. (Anders som tillhör min mors släkt var far till Kyrkoherden i Risinge Johannes Neander)
LÄS MER OM HONOM HÄR
Vid påsken år 1851 kom Anders Nilsson från Vånga på besök till Lars Magnus Larsson i Barketorp. (1850 enligt annan källa) Där höll man ett möte efter gudstjänsten i Hällestads kyrka, som pågick hela natten. Man samtalade om sina andliga upplevelser och detta blev upptakten till en väckelserörelse i hela norra Östergötland.
Smeden J.P. Lundkvist från Örebro besökte Hällestad vid denna tid. Han sålde böcker och missionerade. Han var baptist När han besökte de troende började man samtala om dopet. I Sverige fanns det knappast någon som vid denna tid kunde förrätta ett dop. Sveriges första baptistpredikant F.O. Nilsson hade blivit landsförvist för sin övertygelses skull.
På våren 1854 hade Körsnären P.F. Hejdenberg varit i Hamburg och blivit döpt i Baptistförsamlingen. Han kom till Hällestad under försommaren efter att tidigare ha varit i Orsa i Dalarna där han hade döpt 100 personer.
Nu hade Lars Magnus Larsson i Barketorp och Adolf Jansson i Rommetorp kommit fram till övertygelsen att dopet bör ske genom neddoppning och först sedan man kommit till tro på Gud. De tillkallade Hejdenberg som hade ställts inför rätta för det dop han tidigare hade förättat. Men det allra första dopet förättades av Lars Magnus Larsson i Stigstorpsån bakom Barketorp en sommardag 1854.
När man inte kunde stoppa den nya väckelserörelsen med lag och genom att föra dem till domstol, så använde man andra metoder. Anders Nilsson blev uppkallad till prosten. Det var troligtvis omkring hösten år 1856. Med vänliga ord och gripande förmaningstal sökte prästen övertala honom att lämna Baptisterna och återgå till kyrkan. Nilsson som var en mycket duktig predikant, blev lovad att få resa för Fosterlandsstiftelsen mot en fast lön. Nilsson lät sig bevekas och lämnade Baptisterna. Han motiverade detta på följande sätt: "Nu är folket rädda för mig och törs ej gå och höra mig predika, Om jag återtager min bekännelse som baptist, så får jag mera förtroende bland folket och kan verka med större välsignelse. Så fortsätter jag ett par år, men i mitt inre skall jag fortfarande vara baptist. När jag så återfått mitt anseende, förklarar jag mig åter för baptist."
I Hällestad samlades den församling som nu bildats till möten i Gahms stuga (Se bild) A.P. Edlund blev församlingens första föreståndare.

FORTSÄTTNING FÖLJER


Klicka på bilden för ytterligare förstoringHÄLLESTADS BAPTISTFÖRSAMLING ÅR 1929
Webbmaster: Rolf Ericson