Svensson, Erik
1799-1828

Född 1799-05-02 i Puksten, Ö.Eneby (E). Död 1828-02-11 i Puksten, Ö.Eneby (E). Hemmansägare. Adress Puksten, Ö.Eneby.

Erik Svensson. Tavla 1 Född 1799-05-02 i Puksten, Ö.Eneby (E). Död 1828-02-11 i Puksten, Ö.Eneby (E). Hemmansägare. f Sven Svensson. Ansedel Tavla 1 Född 1760-05-27 i Klingstad, Ö.Eneby (E). Död 1818-02-20 i Puksten, Ö.Eneby (E). Häradsdomare, Hemmansägare. ff Sven Pehrson. Ansedel Tavla 1 Född 1727-04-03 i Dagsberg (E). Fjärdingsman. fff Per Svantesson. Ansedel Tavla 1
ffm Elin Ericksdotter. Ansedel Tavla 1
fm Kerstin (Stina) Ericsdotter. Ansedel Tavla 1 Född 1718-12-.. i Risinge (E). Död 1773-12-12 i Klingstad, Ö.Eneby (E). Hustru.  
 
m Stina Pehrsdotter. Ansedel Tavla 1 Född 1765 i St.Johannes (E). Död 1805-10-02 i Ö.Eneby (E).    
 
   
 

Biografi

Drunknade på sjön Glan. Anteckningar om Eriks tragiska dödsfall finnes i dödsboken för Ö.Eneby församling 1828:"E.S., bonde från Puksten född i denna församling 2 maj 1799 och gift med B.L.O. från Berget år 1821 d. 18 nov, haft med henne två döttrar Anna Stina och Johanna och en son Sven. Han hade goda märken för christendomskunskapen, men lefnaden var ej i harmonie därmed. Alla hans företag misslyckades. Slutligen ville han genom fiskhandel förtjena sig på någon, men stadnade för länge på sjön hos notdragarna och följde sin fisk åt i sjöbotten, hwarifrån han efter mycket och fåfängt sökande i många dagar icke igenfanns förrän i början af junii d. 6 månad. Natten före sin dödsdag hade han haft mycken oro och en stark förkänning af det som honom förestod, gått af och an, fruktat och bedit om Guds förbarmande och hjälp; var också med i bönen som korfolket höll innan de om aftonen skildes åt, gingo hwar och en till sitt, samt var då nykter. Hösten förut hade hans själasörjare talat ut med honom rätt allvarssamt, wid ett besök i Puksten och förmanat honom att betänka vad hans eviga frid tillhörde samt styrkt honom till en grundelig omvändelse och ifrig bön i Jesu namn. Att sådant var gjort och att den arme mannen haft ofvannämnda förkänning, samt då bedit med allfvar, lände till stort sonlagement under bestörtningen öfver hans ömkeliga slut i sjön Glan, ej långt ifrån Kohlstad. Begrofs den 8 junii."

Ur dagboksanteckningar förda av präst i Östra Eneby församling år 1828:
"1828 den 8 junii första söndagen efter H. treenighet hände vid sammanringningen att Storklåckans kläpp lossnade, men hindrad af en slå uppslagen för klämtningssnöret, föll ned innanför tornluckan. Hade han lossnat vid swängningen åt den norra luckan; så hade han högst sannolikt farit ut,och då kunnat krossa flere personer, som gingo där fram, för att bewista den redan den 4 sistl. februari drunknade , men den 5 dennes först igenfunne Sockenmannen Erik Svenssons i Puksten lik, som nu begrovs på norra sidan, där liken nu läggas i ordning sedan södra sidan blifvit uppfylld. Just då kläppen föll och bullret hördes höll man på att fatta skoflen för att jordfästa och wardt icke litet illawid, men så wida lugnad, som intet skrik hördes. Huru innerligt mitt hjerta gladdes och tackade Herren, som så nådigt afwände den hotande olyckan, står ej att beskrifwa. Lofvad vare Herrens hulda vård."

Gifte och barn
Brita Lisa Olsdotter. Ansedel Tavla 1 Född 1804-05-24 i Gåstorpet, Risinge (E). Död 1855 i Berget Loviseberg, Ö.Eneby (E).
Gift 1821-11-18
  Anna-Stina Eriksdotter. Ansedel Tavla 1 Född 1822-12-04 i Puksten, Ö.Eneby (E). Död 1899-03-27 i Norrköping, Ö.Eneby (E).
  Johanna Eriksdotter. Född 1824-08-15 i Puksten, Ö.Eneby (E). Död 1900-10-29 i Norrköping Hedvig (E).
  Sven Eriksson. Född 1827-01-16 i Puksten, Ö.Eneby (E). Död 1860-02-28 i Norrköping, St.Olai (E).


     

Framställd 2003-12-10 18:00:15 av DISGEN version 8.0c