Bibelstudier med Rolf
Teologiskt bibelstudium av Hebreerbrevet
av Rolf Ericson
Del 2 av 3 delar SE DEL 1

Välkommen till mina bibelstudier med texter ur Hebreerbrevet och andra bibeltexter.
Ämnet för mina bibelstudier är:
GAMLA OCH NYA FÖRBUNDET I BIBELNS LJUS

Del nr 2/3
9. Trons vittnen och betydelsen av deras liv för oss som lever nu.
10. Skillnaden och likheten mellan oss och fäderna (trosvittnena)
11. En sky av vittnen.9. Trons vittnen och betydelsen av deras liv för oss som lever nu.

Nu fortsätter jag mitt studium med det elfte kapitlet som handlar om trons vittnen. De som levde i gamla förbundets tid eller som vi säger tiden före Kristus. De hade kommit till tro utan att ha sett. Denna tro blev också verksam på det sättet att de gjorde saker som de ansåg var rätta och som stod i samklang med vad Gud ville. De handlade i tro utan att se. Hur kunde detta vara möjligt för människor med sunt förnuft? Bibeln säger att tron är en gåva, som blir oss given och den kommer till oss genom Guds ord. Så var det för dem, men så är det även för oss i vår tid, fastän med den skillnaden att vi redan har sett det som trosvittnena inte fick se. Deras tro hade kommit till dem genom att Gud talade till dem genom profeterna, om den tid då Kristus skulle komma med befrielse och frälsning för hela världen.

"Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." 11:1

"För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd." 11:2

De var inga vetenskapsmän som kunde förklara hur allt hängde samman. De kunde inte förklara Gud och hur världen hade formats, men de trodde.

"I tro förstår vi att världen formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt." 11:3

"Ingen av dessa som genom tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas." 11:39

De levde och dog i väntan på uppfyllelsen av det löfte som Gud gett dem, men ingen av dem fick uppleva detta på jorden.

10. Skillnaden och likheten mellan oss och fäderna (trosvittnena)

Budskapet om frälsning har vi också fått höra, men det råder ändå en viss skillnad mellan fäderna och oss..

"De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land, som de lämnat kunde de ha återvänt dit, Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud, han har ju grundat en stad åt dem." 11:14-16

Det finns naturligtvis vissa likheter mellan dem och oss, men det finns också en väsentlig skillnad. Vi bekänner oss på samma sätt som dem som gäster och främlingar på jorden och vi ser

"genom tron fram emot den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden." 1.Petr. 1:5 Men skillnaden mellan dem och oss återfinner vi i orden:

"Gud har förutbestämt något bättre åt oss, och därför skall de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss." 11:40

Vi lever i en helt annan tid än den tid då fäderna levde. Gud talade till dem om något som låg framför, men till oss har han talat om något som redan har skett.

Vad har Gud sagt till oss som han inte sagt till dem?

Genom sin son har Gud talat till oss och visat sig för oss.

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud" Joh.1:1

"Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet som den ende sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning." Joh.1:14

Jesus har genom sitt liv på jorden visat oss vem Gud är. Dessutom har han åt oss vunnit en evig seger genom sin död på korset för våra synders skull.

11. En sky av vittnen.

I början av Hebreerbrevets tolfte kapitel talas det om att vi är omgivna av en sky av vittnen. Det är de trosvittnen som omtalas i det elfte kapitlet. Frågan är hur vi ska tolka dessa ord. Det är fel att tro att det skulle handla om himmelska åskådare, eftersom de heliga, som är avsomnade, inte längre kan vara upptagna av det som äger rum på jorden. Bibeln varnar oss för att ägna oss åt sådant, som kallas för spiritism. Det är förbjudet att kommunicera med de döda, eller att tro att de ska kommunicera med oss.

"Ni skall inte vända er till andar, som talar genom besvärjare eller spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orenade genom dem. Jag är Herren, er Gud." 3.Mos. 19:31

I vår tid är det vanligt att tv-kanaler, veckotidningar och exklusiva magasin handlar om andar och spöken. Det visar att avkristningen inte har lett till ateism, utan i stället till animism. Det innebär att människor tror precis som naturfolken på oförklarliga ting, som svävande andar och att ting kan vara besjälade. Den norske teologen Arild Romarheim menar att tron på andar, "mänsklighetens basreligion" omedelbart tar över om man tar bort kristendomen. Detta är en skrämmande utveckling och det är en utmaning till oss som tror på Gud att vara medvetna om.

Jag vill verkligen varna för de följder som sker och som Bibeln varnar oss för, om vi ger oss in på dessa förbjudna områden. Bibeln förklarar att det finns en andevärld, kosmiska krafter som människor sysslade med på Bibelns tid och som människor ägnar sig åt också i vår tid, men det är viktigt att känna till att:

"Gud har avväpnat härskarna och makterna, när han triumferade över dem genom Kristus." Kol 2:15 Detta innebär att den som är bunden av andemakter kan bli fullkomligt fri genom Jesus Kristus

Nej, den sky av vittnen som omtalas handlar om dessa som genom sina liv, sitt arbete, sitt lidande och sin död fick vara ett föredöme för oss i den troskamp som vi har att utkämpa.

Vi tillhör Guds utvalda egendomsfolk som än så länge firar gudstjänst vid den ena halvan om altarringen. En gång skall vi fira den tillsammans med den andra halvan, som är hemma i himmelen. Då kommer cirkeln att vara sluten.

Vi uppmanas att göra så som de gjorde befria oss från allt som tynger, och att hålla ut i loppet framför oss.

Bön: "Tack Jesus för att du genom ditt liv här på jorden har visat oss vem Gud är. Vi tror att du är vägen, sanningen och livet. Befria oss från allt som tynger och särskilt från synden som snärjer oss. Hjälp oss att ha blicken koncentrerad på dig, som är trons hövding och fullkomnare. I Jesu namn Amen"

Fortsättning följer i del 3.


Webbmaster: Rolf Ericson