Smedssläkten Gadde. av Rolf Ericson. Page 1/4

HAMMARSMEDSSLÄKTEN GADDE
av Rolf Ericson
(Se även sidan 4 min berättelse om mamma och hennes släkt)
Stamtavla

Först en liten inledning om släkten Gadde.Att det är en vallonsläkt kan jag inte helt bevisa, men i en liten skrift utgiven år 1876 av ett förlag i Liege med titeln: "Louis De Geer et la Colonisation Wallone en Suede" finns en namnlista på de valloner som invandrade till Sverige under perioden 1662 till 1875. Enligt denna namnlista på vallonsläkter kom den förste av denna släkt med namnet Gadde till Finspongs bruk. I denna skrift finns många kända vallonsläkter uppräknade bokstavsordning. Valloninvandringen tog i början två riktningar. Den första till Finspånga län, där omnämns Godegård, Tjällmo, Regna, Skedevi, Hällestad, Risinge och Vånga. Den andra riktningen till Österby bruk, Leufsta, Gimo och Dannemora. I en annan källa talas det om att de första vallonerna kom till Värmland. År 1600 kom en fransman Paschilius Dionysius Chenon med en skeppslast valloner. Dessa främmande bergsmän och järnarbetare som huvudsakligen kommo till Värmland buro namnen: "Bilock, Dandanell, de Prez, Drez, Durent, Gagot, Garney, Guddi, Grave, La Montagne, Lemens, Lochette, Pjett, Savoland, Touffar,dela Tuange."Det sägs om dem att de voro fransmän och valloner". Valloner är romaniserade kelter (galler) direkta avkomlingar av de gamla belgierna, i annan mening än deras grannar, flamländarna.Valloner kallas de på grund av härstamning och språk. Namnet "valloner" är det isländska "valer" dvs. ursprungligen folk från Wales, men sedan om kelter i allmänhet. Den egentliga valloninvandringen började omkring 1618 i förstone till Finspångstrakten. Louis De Geer Född i Liege 1587, en rik köpman från Amsterdam, lämnade kapital för arrende av Finspånga län i Östergötland. Han blev svensk medborgare år 1627. Det var han som värvade yrkesmän från Vallonien åt Wellam De Besche. Smeder anställdes på kontrakt.

SE KUNGLIGT BREV FRÅN ÅR 1627

År 1748 fanns det två stycken ERIC GADDE anställda vid Häfla hammare. Häfla bruk anlades 1682 av landshövding Jacob Fleming. Bruket bestod då av en hammare och två härdar. Bruket fick sina första privilegier1683 med ett årligt smide av 300 skeppund och frälseränta av 75 skeppund och mot en hammarskatt av 3 skeppund årligen.Privilegierna grundades på kol från egna skogar och på att fylla tackjärnsbehovet från egna skattebönder i Närke. 1728 byggdes en ny smedja och vattenkraftanläggningen ombyggdes i syfte att kunna öka tillverkningen. 1742 utökades privilegierna varvid Nora och Lindes bergslager anlitades för att fylla tackjärnsbehovet. Jag har funnit en gammal specifikation uppå Bruksfolket wid Häfla hammare år 1746. Där fanns: Secreteraren Johan Siöstedt, såsom mästersmed för den ena härden Petter Mårtensson, D:o för den andra härden Eric Thure, Mästersvenner:Eric Gadde Johan Mårtensson, Daggesäller Eric Gadde och Anders Dahlqvist. Vid denna tid fanns det 9 personer anställda vid bruket

SE DOKUMENTET HÄR

Vallonerna var skickliga hammarsmeder. Sönerna gick ofta i lära hos sina fäder. I denna släkt från far till son i minst 140 år. Man flyttade ofta till närliggande bruk. Man kan finna personer som tillhör släkten Gadde vid bruken i Finspång, Häfla bruk i Skedevi, Lämneå och Hättorps bruk i Tjällmo, Ljung, Borggårds bruk i Hällestad samt Hults bruk i Kvillinge. ------------------------------ Tabell 1 ------------------------------

Gadde, Erich.Född 1700. Hammarsmed.
Gift 1725-11-28 i Skedevi (E) med Eriksdotter, Ingri.

Barn:

Gadde, Eric. Född 1729-03-18 i Hävla Bruk, Skedevi (E) (Rolf Ericson). Döpt 1729-03-19 i Skedevi (E) (Skedevi C2). Död 1789-08-08 i Nykrogen, Marlingstorp, Tjällmo (E). Begravd 1789-08-16 i Tjällmo (E). Se tabell 2.
Gadde, Cathrina. Född 1729-03-18 i Skedevi (E) (Skedevi C2). Döpt 1729-03-19 i Skedevi (E) (Skedevi C2). Hammarsmeden Erik Gaddes tvillingar föddes den 18 mars 1729. Ibland dopvittnena fanns Bokhållare Barkman
Gadde, Jonas. Född 1731-09-29 i Hävla Bruk, Skedevi (E) (Skedevi C2). Döpt 1731-10-03 i Skedevi (E) (Skedevi C2). Se tabell 66.
Gadde, Johan. Född 1736-03-18 i Hävla Bruk, Skedevi (E). Död 1758-06-04 i Hävla Bruk, Skedevi (E). Ibland dopvittnena fanns Anders Gradman Hammarsmedsdrängen vid Häfla bruk Johan Gadde död av hals och bröstsjuka 22 år och 2 månader (Skedevi CI:2)
Gadde, Ingri. Född 1738-11-28 i Hävla Bruk, Skedevi (E) (Skedevi C2). Döpt 1738-12-23 i Skedevi (E) (Skedevi C2).
Gadde, Anna. Född 1740-06-11 i Hävla Bruk, Skedevi (E).

---------------------- Tabell 2 (generation 1) ----------------------

(Från Tabell 1)

Gadde, Eric. Född 1729-03-18 i Hävla Bruk, Skedevi (E) (Rolf Ericson). Döpt 1729-03-19 i Skedevi (E) (Skedevi C2). Död 1789-08-08 i Nykrogen, Marlingstorp, Tjällmo (E). Begravd 1789-08-16 i Tjällmo (E). Hammarsmed. Adress Hävla Hammare, Skedevi. Afled af Hetsig feber, 68 år. Begr. 16 Aug. 1789. Hammarsmeden Erik Gaddes tvillingar föddes den 18 mars 1729. Ibland dopvittnena fanns Bokhållare Barkman

Gift 1761 i Skedevi (E) med Bengtsdotter, Anna. Född 1739-03-23 i Skedevi (E). Död 1824-02-15 i Tjällmo (E). Hammarsmedshustru. Kom från Skedevi till Tjällmo år 1766

Barn:
Gadde, Anna Katarina. Född 1762-09-22 i Skedevi (E) (Ingemar Johansson). Se tabell 3.
Gadde, Eric. Född 1766-04-03 i Hävla Bruk, Skedevi (E) (Skedevi C3). Döpt 1766-04-06 i Hävla Bruk, Skedevi (E) (Skedevi C3). Död 1810-03-03 i Djurslabacken, Kvillinge (E). Se tabell 5.
Gadde, Johan Petter. Född 1775-08-05 i Lemnån, Tjällmo (E). Döpt 1775-08-06 i Tjällmo (E) (Tjällmo C4). Död 1827-01-23 i Börsjö bruk Risinge (E). Se tabell 63.

---------------------- Tabell 3 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 2)

Gadde, Anna Katarina. Född 1762-09-22 i Skedevi (E) (Ingemar Johansson).
Ur Skedevi CI:2: 1762 26 sept döptes Eric Gaddes vid Häfla hammare dotter, född 22 dito.
År 1773 fanns vid Lämneå följande personer + 15 familjer: Bruksskrivaren Olof Löfberg, Mjölnaren Dan Uhr, Hammarsmed Jonas Allard, Mästersven Jonas Gadde och hustru 3 b. Dito Erik Gadde och hustru 3 b, Dito Olof Andersson och hustru, 4 b.. (Källa Rolf E.)

Anna Katarina berör i en undersökning om belöningar. för hennes arbete under många år att uppföda tre barn till J J de Geer och hans hustru Taube på Finspång. För detta fick hon 1788 en stor silverpokal nu i museum. Källa: Magnus Hedberg Vid tiden för Anna Katarinas vigsel i Lämneå Tjällmo fanns enligt mantalslängd följande personer vid Lämneå bruk: Olof Löfberg, pigan Cajsa, Mjölnaren Mathias Uhr, Hammarsmed Anders Fallej, Mästersven Elias Bombier, och Mästersven Mathias Allard och Mästersven Erik Gadde och moder Anna Erik Nils Andersson, Lars, Buten Lars, Jonas. Källa Rolf E.

Gift 1780-10-22 i Tjällmo, (E) (Ingemar Johansson) med Bonnevier, Elias. Född 1752-02-16 i Borggårds bruk, Hällestad (E) (Ove Tegnér o Ingemar Johansson). Död 1820-08-20 i Nykrogen under Marlingstorp, Tjällmo (E) (Ingemar Johansson). Bombier eller Bonnevier

Barn:
Bonnevier, Anna Margareta. Född 1782-08-02 i Tjällmo (E) (Ove Tegnér o Ingemar Johansson). Se tabell 4.
Bonnevier, Brita, Elisabeth. Född 1785 i Tjällmo (E) (Ove Tegnér o Ingemar Johansson).
Bonnevier, Johan Erik. Född 1792 i Tjällmo (E) (Ove Tegnér o Ingemar Johansson).
Bonnevier, Maja Lisa. Född 1797 i Tjällmo (E) (Ove Tegnér o Ingemar Johansson).
Bonnevier, Brita. Född 1801 i Tjällmo (E) (Ove Tegnér o Ingemar Johansson).

---------------------- Tabell 4 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 3)

Bonnevier, Anna Margareta. Född 1782-08-02 i Tjällmo (E) (Ove Tegnér o Ingemar Johansson).
Gift 1802 i Tjällmo (E) (Ingemar Johansson) med Jansson, Jan.

---------------------- Tabell 5 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 2)

Gadde, Eric. Född 1766-04-03 i Hävla Bruk, Skedevi (E) (Skedevi C3). Döpt 1766-04-06 i Hävla Bruk, Skedevi (E) (Skedevi C3). Död 1810-03-03 i Djurslabacken, Kvillinge (E).
Hammarsmed. Adress Hult, Kvillinge. Faddrar Jonas Bengtsson i Sleknäs, Alexander Jonsson i Qvarnfallet År 1810 den 24 maj förättades laga boupteckning med biträde af Nämndemannen Välförståndige Håckanson i Djurlsla efter afledne Hammarsmeden Eric Gadde på Djursla ägor, som med döden afled den 2ndra Mars innevarande år och lemnade efter sig sin kjära Hustru Anna Caisa Löfberg samt 8 stycken barn, 5 söner och 3 döttrar.

Gift 1787 i Tjällmo (E) med Löfberg, Anna Catharina (Anna-Cajsa). Född 1765-01-18 i Lämneå,Tjällmo (E). Död 1828-02-25 i Kvillinge (E).
Födelsenotisen ändrad den 14 mars 1999 från 1764 till 1765-01-18
Dopvittnen Captain Herr Anders Brunius, Suddiosus Samuel Hagman, Fru Christina Hagman, Hustrun Christina Larsdotter Källa: Leif Danielsson Nyköping

Barn:
Gadde, Per Fredrik. Född 1788-04-03 i Lämneå bruk, Tjällmo (E). Se tabell 6.
Gadde, Jacob. Född 1789 i Krusenhof, Kvillinge (E). Kvillinge CI:4 1789: Jacob på Krusenhof. Fadern Hammarsmeden vid Lemnåns bruk i Tjellmo, modern hushållerskan vid Krusenhof Anna Cajsa Löfberg Vittnen: Rättaren Peter Rosengren och dennes hsutru Lena Söderman, Betjänten Anders Österberg och pigan Lena Olofsdotter, alla på Krusenhof
Gadde, Anna Beata. Född 1791-07-03 i Lämneå bruk, Tjällmo (E). Ur födelseboken för Tjällmo 3 juli 1791: Ana Beata. Mästersven Eric Gaddes och Ana Caisa Löfbergs barn i Lemnån. Witt: Insp. Sam. Gronau, Elias Bombier på Nykrogen dennes hustru Ana Caisa Gadde. P: maj. Skepstedt vid Lemnån. Fotnot: Nykrogen var ett ställe under Marlingstorp i Tjällmo
Gadde, Jan Eric. Född 1793-05-19 i Hults Bruk, Kvillinge (E). Död 1843-05-23 i Ransäter (S). Se tabell 7.
Gadde, Maja Lisa. Född 1795-03-12 i Hults Bruk, Kvillinge (E). Död 1871-12-28 i Grindtorp Bocksätters ägor, Mogata (E). Se tabell 20.
Gadde, Olof. Född 1798-06-11 i Ljung (E). Död 1855-07-04 i Kjällhagen Hults bruk, Kvillinge (E). Se tabell 23.
Gadde, Samuel Gustaf. Född 1802-07-15 i Hättorp, Tjällmo (E). Död 1845-04-01 i Norrköping, Ö.Eneby (E). Se tabell 24.
Forsberg, Lovisa Charlotta Gadde. Född 1805-10-19 i Kvillinge (E). Se tabell 60.

---------------------- Tabell 6 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 5)

Gadde, Per Fredrik. Född 1788-04-03 i Lämneå bruk, Tjällmo (E). Mästersmed. Adress Bodarne. Ur födelseboken för Tjällmo 5 april 1788, Per Fredrik, Jungfru Ana Cathr Löfbergs barn wid Lemnån. Wittnen: Byggmästare Mathias Uhr och dennes hustru Med, och An Gret Collin vid Lemnån. Familjen flyttade från Linnefors rote Schyllbergs bruk i Lerbäck till Bodarne år 1824 Gift med Söderberg, Anna Maja. Född 1783-06-05 i Lerbäck.

Barn:
Gadde, Stina Lovisa. Född 1808 i Lerbäck.
Gadde, Beata Sofia. Född 1810 i Lerbäck.
Gadde, Eva Lotta. Född 1814 i Lerbäck.
Gadde, Carl Fredrik. Född 1817 i Lerbäck.
Gadde, Maria Carolina. Född 1822-01-20 i Lerbäck.
Gadde, Fredrika Gustafva. Född 1823-07-09 i Lerbäck.

---------------------- Tabell 7 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 5)

Gadde, Jan Eric. Född 1793-05-19 i Hults Bruk, Kvillinge (E). Död 1843-05-23 i Ransäter (S).
Hammarsmed. Adress Garphyttan, Tysslinge. Flyttade från Risinge till Svennevad 1812 där han arbetade som Smedsdräng hos Hammarsmeden Qvarfort vid Skoga bruk, flyttade 1813-09-05 till Lerbäck, arbetade där hos sin äldre bror Per Fredrik, som var Mästersmed vid Schyllbergs bruk. 1816 flyttade han till Bodarne där han arbetade som Mästersmed, bosatt vid Lassåna bruk. Från Bodarne till Lerbäck 1823-09-28 där han blev Mästersmed vid Schyllbergs bruk. Flyttade till Stångjärnssmedjan i Garphyttan Tysslinge 1834-10-24 där han var Hammarsmed. Därifrån 1836-10-24 till Munkfors i Ransäters f.Han höll i medeltal 3 drängar fram till sin död.(Källa:Benny Gadde)

Gift 1816-09-15 i Bodarne med Jonsdotter, Johanna. Född 1792-06-16 i Lerbäck.

Barn:

Gadde, Beata Maria. Född 1817-05-03 i Lassåna bruk, Bodarne.
Gadde, Erik. Född 1818-11-09 i Lassåna bruk, Bodarne. Död 1820-01-20 i Bodarne.
Gadde, Johanna Lovisa. Född 1820-09-05 i Lassåna bruk, Bodarne (Benny Gadde). Se tabell 8.
Gadde, Johan August. Död 1867-06-02 i Munkfors (Lars Erik Gadde). Född 1822-07-12 i Lassåna bruk, Bodarne. Se tabell 9.
Gadde, Maria Charlotta (Maja Lotta). Född 1824-04-09 i Skyllbergs bruk, Lerbäck (T) (Benny Gadde). Döpt 1824-04-11 i Lerbäck (T) (G.B.). Död i Missouri, USA (G.B.= Gene Box). Se tabell 13.
Gadde, Christina Sophia. Född 1827-08-06 i Skyllbergs bruk, Lerbäck. Död 1837 i Munkfors, Ransäter.
Gadde, Carolina. Född 1829-04-10 i Skyllbergs bruk, Lerbäck.
Gadde, Pehr Adolf Fredrik. Född 1835-05-05 i Garphyttan, Tysslinge. Död 1897-06-24 i Snavlunda Örebro län. Se tabell 17.
Gadde, Augusta. Född 1838-06-19 i Munkfors, Ransäter. Död 1844-03-25 i Ransäter.

---------------------- Tabell 8 (generation 4) ----------------------

(Från Tabell 7)

Gadde, Johanna Lovisa. Född 1820-09-05 i Lassåna bruk, Bodarne (Benny Gadde).

Gift 1839-12-26 i Ransäter (S) (Kjell Åberg) med Lindberg, Johannes Abrahamsson. Född 1818-04-01 i Geijersholm Gustav Adolf (S) (Kjell Åberg). Död i USA (K.Å.).

Barn:

Lindberg Johannesdotter, Kristina Lovisa. Född 1840-02-04 i Munkfors Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg Johannesdotter, Maria Charlotta. Född 1842-05-05 i Munkfors Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg Johannesdotter, Johanna Sofia. Född 1844-10-28 i Munkfors Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg, Johan Abraham. Född 1847-06-22 i Munkfors Ransäter (S) (Kjell Åberg). Död 1848-03-30 i Munkfors Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg Johannesdotter, Emma Karolina. Född 1849-01-13 i Munkfors Ransäter (S) (Kjell Åberg). Död 1849-07-18 i Munkfors Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg, Johan August. Född 1850-06-08 i Västanå, Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg, Karl Fredrik. Född 1853-04-07 i Västanå, Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg, Erik Gustav. Född 1856-01-04 i Västanå, Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg Johannesdotter, Anna Kajsa. Född 1858-11-22 i Västanå, Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg Johannesdotter, Tilda Augusta. Född 1862-03-14 i Västanå, Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg Johannesdotter, Emma Karolina. Född 1862-03-14 i Västanå, Ransäter (S) (Kjell Åberg).
Lindberg Johannesdotter, Hedda Gustava. Född 1864-09-24 i Västanå, Ransäter (S) (Kjell Åberg).

---------------------- Tabell 9 (generation 4) ----------------------

(Från Tabell 7)

Gadde, Johan August. Död 1867-06-02 i Munkfors (Lars Erik Gadde). Född 1822-07-12 i Lassåna bruk, Bodarne.

Gift 1843 (Benny Gadde) med Larsdotter, Anna Cajsa. Född 1822-02-27 (L-E.G.). Efter maken Johan Augusts död emigrerade Anna Cajsa med sina barn, utom sonen Erik Christian, till Amerika. Anna Cajsa var syster till Niklas Box, som var gift med Johan Augusts syster Maria Charlotta (LE Gadde)

Barn:
Gadde, Johanna Kristina. Född 1844-09-15 i Munkfors (L-E.Gadde). Till Amerika 1879
Gadde, Anna Beata. Född 1849-07-26 (L-E-G.). Till Amerika 1879
Gadde, Emma Maria. Född 1852-05-21 (L-E.G). Till Amerika 1879
Gadde, Erik Christian. Född 1854-12-25 i Munkfors (L-E.G). Död 1925-07-17 i Munkfors (L-E.G). Se tabell 10.
Gadde, Johan August. Född 1857-09-30 i Munkfors. till Amerika 1879
Gadde, Augusta Matilda. Född 1862-03-30 i Munkfors. till Amerika 1879 eller 1882


---------------------------------------------------------------------- Källa: Rolf Ericsons DisgenprogramFORTSÄTTNING PÅ STAMTAVLAN


Webbmaster: Rolf Ericson