Smedssläkten Gadde. av Rolf Ericson. Page 4/4
Till första sidan "Smedssläkten Gadde"

---------------------- Tabell 26 (generation 5) ----------------------

(Från Tabell 25)

Karlsson, Karl-Johan. Född 1850-06-22 i Ekeby, Kvillinge (E). Död 1899-11-30 i Norrköping, Matteus (E). Kvarnarbetare. Adress Norrköping, Matteus. Carl Johan och Sofia Albertinas första hem var Carlslund, en backstuga under Pukstens gård i Ö.Eneby församling. Stugan ägdes av Sofia Albertinas föräldrar, och hade avstyckats från Pukstens gård, som tidigare tillhört släkten. Här föddes första barnet Hilma. Familjen flyttade år 1873 till kvarteret Fredrikslund i St.Olai församling. När andra barnet sonen Carl Albert föddes, dog modern i barnsäng. Carl Johan blev änkoman med två minderåriga barn. De senaste åren av sitt liv var Carl Johan bosatt i kvarteret Gördeln i Matteus församling i Norrköping.Se även text för dottern Hilma. Enligt dödsboken för Matteus församling dog Carl Johan redan 1899-11-30. Dödsorsaken var Kräfta i urinblåsan Han bodde då i kvarteret Vårdtornet

Gift 1:o 1872-11-04 i Ö Eneby (E) med Broberg, Sofia Albertina. Född 1848-08-26 i Berget Loviseberg, Ö Eneby (E). Död 1878-03-21 i Norrköping, St.Olai (E). Efter att ha "Tjänat" i Tornsberg i Kvllinge, dit hon flyttade från Ö.Eneby 1866-11-05, kom hon åter till Carlslund år 1867 (19 år gammal).

Barn:
Carlsson, Hilma Amalia. Född 1873-08-06 i Norrköping, St Johannes (E). Döpt omkring 1873 i Norrköping, Ö.Eneby (E). Död 1923-10-26 i Norrköping, S:t Olai( E). Se tabell 27.
Carlsson, Carl Albert. Född 1878-02-23 i Norrköping, St.Olai (E). Död 1937 i Stockholm, Katarina (AB). Se tabell 52.

Gift 2:o 1897-02-20 i Norrköpings Norra (E) med Jakobsson, Anna Charlotta. Född 1860-04-06 i Fallet,torp u Svärtinge säteri, Ö.Eneby (E). Flyttade år 1877 från hemmet till Bromstorpet i Svärtinge, där hon var piga hos Torparen Anders Andersson. Året därpå flyttade hon till Norrköping. Ur 1897 års vigselbok för Norrköpings Norra: Nr 4 M: Karlsson, Karl Johan, Kvarnarb. Enkling F. 50 22/4. Vigd andra ggn 20 februari 1897. av Kyrkooherde E. Evers med Q: Jakobsson Anna Charlotta fr. Kv. Vårdtornet, Lindvalls arfsg. Född 60 6/4, vigd 1:a ggn.


---------------------- Tabell 27 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 26)

Karlsson, Hilma Amalia. Född 1873-08-06 i Norrköping, St Johannes (E). Döpt omkring 1873 i Norrköping, Ö.Eneby (E). Död 1923-10-26 i Norrköping, S:t Olai( E). Fabriksarbeterska,. Adress Norrköping, S:t Olai. Hilma föddes i St Johannes, men döptes i Östra Eneby. Faddrar och dopvittnen enl födelseboken i Östra Eneby församling: "Järnarbetarem M.Broberg med hustru från Norrköping. Drängen C.Broberg Carlslund, pigan A-L Broberg Tingsbröten. Född i St Johannes enligt attest av komminister Grönvall." Troligtvis flyttade föräldrarna från St Johannes f:ng strax efter Hilmas födelse. De flyttade till moderns föräldrahem, Carlslund under Puksten i Östra Eneby f:ng.Därifrån flyttade de till Norrköping1873-11-17. Kv. Winpipan (äg. fabrikör Leopold och urmak. Vidblom), Samma år eller året efter kom familjen till kv. Fredrikslund (St. Olai),Efter moderns död år 1878 flyttade fadern med sina barn till kv. Norr Tull, som ägdes av Anderssons Bryggeribolag. Sju år senare, flyttade familjen från Norr Tull (gård 3-5).År 1885 avslutade Hilma tredje året i Amelie Högfeldts skola (folkskola) År 1887 den 10 oktober kom fam.till kv. Flaggan (äg. Andersson). Hilma var konfirmand i Norra Församlingen år 1888 (Matteuskyrkan var inte färdigbyggd då)) . Samma år kom Hilma och hennes far och bror till kv. Prinsen (St. Olai), äg. Enström.Året efter kom de till kv. Triangeln i Hedvigs fng (gård nr 4), äg. Wadström.Två år senare flyttade Hilma ifrån sin far och bror, för att den 5.11 1891 komma till kv. Laxen, gård nr 3, Hon flyttade två år senare till Hedvigs fs, den 7 november 1891.År 1899 var hon fosterdotter till Änkan Johanna Eriksdotter Svensson adr. Triangeln 4 (=Ö.Plankg.12) Norrköping.Fadern Carl Johan Carlsson och hennes bror Carl Albert, flyttade till St. Olai och kv. Blomman, som ägdes av Ljungqvist. Flyttade året efter till kv. Staren (äg. Haglund). Den 30 nov. 1893 kom far och broder Albert till Norra fs (Matteus) kv. Karbin, gård 1. Året efter till kv. Vårdtornet nr 2 (Matteus fs) År 1895 kom de till kv. Gördeln, där Carl Johan Carlsson står som Kvarnarbetare. År 1896 finns de enl. notering, N.727 -96.

Gift 1901-04-13 i Norrköping, Hedvig (E) med Johansson, Johan Gustaf Wilhelm. Född 1869-06-24 i Norrköping, Hedvig (E). Död 1922-05-10 i Norrköping, S:t Olai (E). Arbetare. Dopvittnen: Kyrkvärd S. Flod, G. Hubner,, Skomakaren Wilhelm Möller (som 13 år senare gifte sig med modern) samt Anna Lovisa Flod. Under sin barndom bodde han med sin mor och sina syskon på följande adresser: i Hedvigs f. i kv. Korpen nr 6, som ägdes av Bagare Dahlbäck.l kv.Spinnrocken, gård nr 3, kv. Ljungsberg, norra kv, kv. Valnöten, gård 3,4, kv. Lyckan och Dalskv.Flyttade år 1879 till Dalhem i V.Husby, men kom tillbaka till Norrköping 1880-10-23 till Hedvig,kv. Heidelberg. År 1884-11-28 flyttade Gustaf till Ö Ryd som 15-åring. Han blev Dräng vid St. Torrsjö (nattvardsbarn i V Husby, 1884). År 1885, Dräng vid Källlösa, Ö Ryd. År 1887, Dräng vid Järstad, Ö Stenby (Vikbolandet). Är 1888, Dräng hos Fiskaren Johan Alfred Johansson i Ekeby Udden, Östra Stenby. År 1889, Dräng vid Bråberg Svinnerön, Dagsberg
(hos Torp. Anders Fredrik Johansson). Tillbaka till Ö Stenby en tid. Frikallad från militärtjänst, 1889. År 1890, flyttade han till Norrköping (flyttbesked nr 71.) Efter giftermålet var Gustaf och Hilma bosatta i kvarteret Triangeln 4 i Hedvigs f:ng = Ö.Plankgatan 12. Bodde där t.o.m. 1904. Flyttade sedan en kort tid till Matteus, därefter till St.Olai, Hospitalsgatan 13 Kv.Lokatten 1 B I Norrköping arbetade Gustaf under en tid som arbetare vid en tvättinrättning som ägdes av Albert och Julia Ringdahl.Han var också anställd en tid hos Fredrik Olssons Ångbageri på Gamla Rådstugugatan. Gustaf var liten till växten. Han spelade fiol. Han hade själv byggt den fiol, som han fick lämna som pant för ett lån hos sin halvbror, som hade affär i Norrköping. (H.Knutsson)


Barn:

Johansson, Torborg Amalia. Född 1902-01-08 i Norrköping Hedvig (E) (RE). Död 1958-01-04 i Norrköping, St.Olai (E) (RE). Se tabell 28.
Johansson, Anna. Född 1903-02-09 i Norrköping, Hedvig (E). Död 1985-01-10 i Norrköping, Ö.Eneby (E) (Sveriges dödbok). Se tabell 43.
Johansson, Carl Torsten Wilhelm. Född 1904-06-25 i Norrköping Ö.Plankgatan 12, Hedvig. Död 1904 i Norrköping Ö.Plankgatan 12, Hedvig. Adress Norrköping, Hedvig.
Johansson, Tyra. Född 1905-11-09 i Norrköping, St. Olai (E). Död 1990-09-01 i Norrköping, St.Olai (E) (Sveriges dödbok). Se tabell 49.
Johansson Nornqvist, Agda. Född 1908-03-08 i Norrköping, Hospitalsgatan 13, St.Olai (E). Död 1993-06-26 i Norrköping, Ö.Eneby (E). Adress Norrköping, Ö.Eneby.
Johansson, Tore. Född 1909 i Norrköping, St.Olai (E). Död 1909 i St. Olai (E).
Johansson, Karl Gustaf. Född 1914 i Norrköping, St.Olai (E). Död 1914 i St.Olai (E). Adress Norrköping, St.Olai.


---------------------- Tabell 52 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 26)

Carlsson, Carl Albert. Född 1878-02-23 i Norrköping, St.Olai (E). Död 1937 i Stockholm, Katarina (AB). Byggmästare. Adress Stockholm, Ölandsgatan, Katarina. Familjen bodde i Norrköping mellan 1899-1913, i Värmland mellan 1913-1916, och i Stockholm från 1916.

Gift 1899 med Andersson, Anny. Född 1870-07-29 i V.Galinge, Västmanland.

Barn:
Fredriksson, Rosa. Född 1902 i Norrköping.
, Viola. Född 1904 i Norrköping. Död 1923 i Stockholm.
, Bo. Född 1905 i Norrköping. Adress Stockholm Levertinsgatan 4, Kristineberg.
, Yngve. Född 1906.
, Arne. Född 1908 i Norrköping. Död (191?) i Norrköping.
Kastendal, Elof. Född 1910-07-27 i Norrköping. Död 1994-01-02 i Stockholm, Sofia (Sveriges dödbok). Adress Stockholm. Malmgårdsvägen 12 11638 Stockholm


---------------------- Tabell 53 (generation 5) ----------------------

(Från Tabell 25)

Högfeldt, Josefina Mathilda Carlsson. Född 1863-09-27 i Sånna, Ö.Eneby (E). Död 1912-09-11 i Eklundsstugan Söderköping (E). Adress Norrköping, Hedvig. Familjen flyttade 1893 från St.Olai till sid 624 i Hfl. = Gård nr af 11 i Qv. Danzig, Hedvig i Norrköping, 1894 till sidan 742 = Qv. Ostindien, Gård nr 7, 8, 9, som ägdes av Motala Mekaniska verkstäder. År 1895 till sidan 842 i Nya församlingsboken.Paradiset hette familjens sommarbostad, kallades även för Eklundsstugan och var beläget i närheten av Varvet i Söderköping.

Gift 1893-03-13 med Högfeldt, Gustaf Albin. Född 1871-11-23 i Eketorp u.Wiggeby i Skönberga, Drothem. Fabriksarbetare. Gustaf Albin var tredje barnet i familjen. Dopvittnen var Enkan Anna Sofia Fredriksdotter i Eketorp och fosterdottren Anna Sofia Nilsdotter, Drängen Frans Ludvig Kuhlström. Moderns ålder 26 år Kom till Prästgården i Drothem som dräng 1888-89. Flyttade till Skönberga 1889-10-22

Barn:
Högfeldt, Elisabeth(Lisa). Död 1930. Missionär.
Högfeldt, Margareta. Född 1898-07-01 i Norrköping, Ö.Eneby. Död 1975-09-25. Se tabell 54.
Högfeldt, Vera. Född 1901-03-26. Död 1984-06-14. Se tabell 59.


---------------------- Tabell 60 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 5)

Forsberg, Lovisa Charlotta Gadde. Född 1805-10-19 i Kvillinge (E). Adress Söderköping, Hagakv., St. Laurentii. Enl. hfl AI:12 bodde familjen på nämnda adress men flyttade till Wästra Eneby år 1847

Gift med Forsberg, P F. Född 1801 i Halltorp?.

Barn:
Forsberg, Lovisa Carolina. Född 1834-03-26 i Söderköping, St Laurentii.
Forsberg, Bror Fredric. Född 1835-10-17 i Söderköping, St Laurentii. Se tabell 61.
Forsberg, Olivia Charlotta. Född 1838-09-29 i Söderköping, St Laurentii.


---------------------- Tabell 61 (generation 4) ----------------------

(Från Tabell 60)

Forsberg, Bror Fredric. Snickare. Född 1835-10-17 i Söderköping, St Laurentii.

Gift med Eriksdotter, Lovisa. Född 1823-04-18 i Skärkind(E) (PJ Forsburg USA).

Barn:
Forsberg, Magnus Algot. Född 1866-02-14 i Norrköping St.Olai(E) (PJ Forsberg USA). Se tabell 62.


---------------------- Tabell 62 (generation 5) ----------------------

(Från Tabell 61)

Forsberg, Magnus Algot. Kopparsmed. Född 1866-02-14 i Norrköping St.Olai(E) (PJ Forsberg USA).

Gift 1888-06-03 (PJ Forsburg USA) med Graphenstein, Hilda Sophia. Född 1861-05-13 i Magdeburg, Tyskland (PJ Forsburg USA). Hildas far var en tysk adelsman, som gifte sig med en svensk flicka. Hildas mor bodde hos en syster till Sveriges drottning. Magnus Algot och Hilda emigrerade från Sverige 1888-10-05 via Göteborg till New York. Magnus Algot bytte namn till Charles Forsburg och Hilda till Martha. Allt enligt min källa i USA Pat J. Forsburg pforsbur@krec.com

Barn:
Forsberg,. Född 1891-03-13 i Grassflat PA USA (PJ Forsburg). Hilda och Magnus dotter


---------------------- Tabell 63 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 2)

Gadde, Johan Petter. Handsmed. Född 1775-08-05 i Lemnån, Tjällmo (E). Döpt 1775-08-06 i Tjällmo (E) (Tjällmo C4). Död 1827-01-23 i Börsjö bruk Risinge (E). Faddrar: Inspector Löfberg och dess hustru, Lars Jonsson i Johannisberg, Jöns Carlsson ibid, Brita Caisa Gadde ibid. Johan Petter var vid giftermålet Hammarsmedsdräng vid Hults Bruk hos sin äldre bror Eric som var Hammarsmed där. (CI:4 Kvillinge) Hustrun Anna Stina var piga vid Hults bruk Familjen flyttade från Kvillinge till Ljung år 1798, (Johan var Mästersven vid Ljungs bruk år 1801) till Hättorp i Tjällmo år 1801, därefter till Kvillinge år 1803. Från Finspång till Börsjö bruk i Risinge år 1823

Gift 1796 i Kvillinge (E) (CI:4 Kvillinge) med Gistrand, Anna Stina Danielsdotter. Född 1772-09-28 i Vreta kloster (E) (Linköpings historiska databas). Döpt 1772-09-29 i Vreta Kloster (Linköpings historiska databas). Född i Tjällmo enl. annan uppgift, vilket troligtvis är fel.

Barn:
Gadde, Anna Beata. Född 1796 i Kvillinge (E). Död 1800.
Gadde, Jan-Eric. Född 1799-02-08 i Ljung (E). Var i Stockholm år 1827
Gadde, Maja Sofia. Född 1801-04-30 i Ljung (E). Död 1832-04-18 i Risinge (E). Se tabell 64.
Gadde, Daniel Ulric. Född 1804 i Kvillinge (E) (AI:8 Risinge).
Gadde, Petter Jacob. Född 1807-06-14 i Risinge (E) (C:3 Risinge). Se tabell 65.
Gadde, Karl Gustaf. Född 1807-06-14 i Risinge (E) (C:3 Risinge).
Gadde, Margareta. Född 1810-07-19 i Risinge (E) (C:3 Risinge).
Smedsdotter från Finspång Vittnen vid dopet den 20/7 1810 Bruksbokhållare Peter Löfberg och dennes fru M.L. de Grad, Smedslärlingen Petter Qvarfort och P.Sofia Qvarfort från Finspång


---------------------- Tabell 64 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 63)

Gadde, Maja Sofia. Född 1801-04-30 i Ljung (E). Död 1832-04-18 i Risinge (E).

Gift 1825 med Hallberg, Petter Magnus. Masmästare. Född 1802-01-25 i Risinge(E). Död 1846 i Risinge(E). Om masmästare P-M Hallberg, se Risingebygd sid.74. Gravsten i gjutjärn på Risinge kyrkogård 1802-1846

Barn:
Hallberg, Carl Petter. Född omkring 1826.
Hallberg, Anna Sophia. Född omkring 1829.
Hallberg, Johan Fredrik. Född 1832-04-12.


---------------------- Tabell 65 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 63)

Gadde, Petter Jacob. Född 1807-06-14 i Risinge (E) (C:3 Risinge).

Gift 1831 i Risinge (E) med Holm, Johanna Fredrika. Född 1807.

---------------------- Tabell 66 (generation 1) ----------------------

(Från Tabell 1)

Gadde, Jonas. Smedsmästare. Född 1731-09-29 i Hävla Bruk, Skedevi (E)
(Skedevi C2). Döpt 1731-10-03 i Skedevi (E) (Skedevi C2). Ibland
dopvittnena fanns Mästersven Johan Gradman och hans hustru. (C2) I
Östra Vingåker AI:1 s.98 (1756-1763) fanns i Forsa Bruk Jonas Gadde
och hustru Brita. Vid Dimperöds hammare i Hällestad AI:1-6 Vid
Djuckerö, Ljusfallshammar, Hällestad(E) fanns Jonas Gadde född 1732
och hustru Brita Johansdotter . Enl. ant. från hfl. Hällestad AI:7
Jonas och Brita kom till Hällestad från Tjällmo år 1788

Gift 1753 (Hällestad AI:7 1791-1802) med Johansdotter, Brita. Född
1726 i Skedevi (E). Hon kan vara dotter till Jon i Byhle och är i så
fall född 1 oktober 1726

Barn:
Gadde, Jonas. Född 1761-07-08 i Häfla, Skedevi. Se tabell 67.
Jonasdotter, Lisa Greta. Död 1772-11-29 i Tjällmo (E) (Tjällmo C4).


---------------------- Tabell 67 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 66)

Gadde, Jonas. Född 1761-07-08 i Häfla, Skedevi. Enl. födelseboken för
Skedevi CI:2 är Jonas född och döpt samma dag, dvs. 8 juli 1761 Fader
uppges vara Hammarsmedsgesällen Jonas Gadde vid Häfla hammare.
Faddrar: Bodgesäll Andr.Sundberg, Adjunkt Mag: Netzelius, Hustru Brita
Hahne, piga Ingri Gadde, bägge vid Häfla hammare

Gift 1:o 1785 med Qvarfordt, Catharina Greta. Född 1762-03-23 i
Hällestad (E). Död 1794-02-12 i Borggårds bruk, Hällestad (E). Begravd
1794-02-16 i Hällestad (E).

Barn:

Gadde, Johannes. Född 1785-02-23.
Gadde, Brita Stina. Född 1788.
Gadde, Maja Lisa. Född 1789-03-18. Se tabell 68.
Gadde, Brita Lotta. Född 1792-01-01 (AI:8 Hällestad, Borggårds
bruk).

Gift 2:o 1794 med Lindgren, Anna. Född 1772.

Barn:
Gadde, Stina Kajsa. Född 1795-12-02 i Hällestad (E) (AI:2 Tjällmo).
Gadde, Anna Greta. Född 1797-04-27.
Gadde, Eva Lena. Född 1800-12-18 i Borggårds bruk, Hällestad (E)
(Hällestad C:4-5). Döpt 1800-12-21 i Borggårds bruk, Hällestad
(E) (Hällestad C:4-5).
Gadde, Karl Gustav. Född 1802-12-29 i Hättorps bruk, Tjällmo (E)
(Tjällmo C:5). Döpt 1803-01-01 i Hättorps bruk, Tjällmo (E)
(Tjällmo C:5).
Gadde, Sara Elisabeth. Född 1805 i Kvillinge (E).
Gadde, Lovisa. Född 1807-12-12 i Skeppsta bruk, Gåsinge (D).

---------------------------------------------------------------------- Källa: Rolf Ericsons DisgenprogramWebbmaster: Rolf Ericson