Bergsmanssläkt från Hällestads socken i Östergötland av Rolf Ericson.
Page 1/4

Tack till Jan Wiklund för uppgifter om den äldsta delen av denna släkt ------------------------------ Tabell 1 ------------------------------

Nilsson, Per. Född 1580 i Hällestad (E). Död 1640 i Hällestad (E). Bonde Bergsman. Adress Gultebo, Hällestad. Ur HHD 1626 24/5: "Kom för Rätten Per i Gultebo och hans son Håkan i Rommetorp och tilltalte Inbårg, Joen och Per i Qwarntorp, som them en dag när the gingo ifrån kyrkia hafua suära illa slagit, först hafua the på Per i Gultebo, smeden, slagit hans arm, ryggen och sedan skeeden, så och hans reef så han een lång tid intet kunde röra sig och hafua i stor wånda legat wid sängen, så de hafua burit honom in och ner, och nu är han een krynpling....ther hoost hafuer the slagit Håkan i Rommetorp i ryggen med yxhammaren, sedan hafua the slagit honom itt stoort hol i hufwudet, it fult sår, der hoost hafua the spiärna och slååt honom såå att bloon går igenom både mun och öron..."

Gift 1620 i Hällestad (E) med Månsdotter, Ingeborg. Född 1580 i Rommetorp, Hällestad (E). Död 1664-03-19 i Rommetorp, Hällestad (E). Hennes make Per Nilsson tilltalade Joen Persson och Joen Olofsson i Rommetorp, om arv efter sin hustrus föräldrar. Ingeborg hade skött sina gamla föräldrar mot slutet, medan sönerna hade varit ute på jakt och fiske. Hon tillerkändes samma arvsrätt som sina bröder. År 1635 klagade Erichs söner i Rommetorp att Ingeborg skulle ha samma arvsrätt som bröderna. Då frågades om Måns gjort ett sådant testamente i sin livstid? Vittnen hade inför lagläsaren vittnat att Måns hade givit sin dotter ett sådant testamente, medan åklagarna hävdade att en sådan gåva var olaglig. Saken hänsköts till hovrätten.

Barn: Persson, Erich. Född 1601 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1693-03-26 i Gultebo, Hällestad (E). Se tabell 2.

Persson, Börje. Född 1610 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1663-08-02 i Vargnäset, Hällestad (E). Se tabell 34.

Persson, Oluf. Född 1610 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1667-07-21 i Rommetorp, Hällestad (E). Se tabell 36.

Persson, Håkan. Född 1610 i Gultebo, Hällestad (E). Se tabell 42.

Persson, Mårten. Född 1620 i Gultebo, Hällestad (E). Soldat. Adress Rod, Tjällmo.

Persson, Jon. Född 1620 i Gultebo, Hällestad (E). Se tabell 45.

Persdotter, Karin. Född 1620 i Gultebo, Hällestad (E). HHD 1669-06-08

---------------------- Tabell 2 (generation 1) ----------------------

(Från Tabell 1)

Persson, Erich. Född 1601 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1693-03-26 i Gultebo, Hällestad (E). Bergsman. Adress Gultebo, Hällestad. Gift 1637-06-18 i Hällestad (E) med Ralsdotter, Brita. Född 1615 i Älgshult, Hällestad (E). Död 1687-05-08 i Gultebo, Hällestad (E).

Barn: Erichsdotter, Emborg. Född 1638-06-10 i Gultebo, Hällestad (E). Se tabell 3.

Erichsson, Nils. Född 1640 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1689-12-01 i Stockhult, Hällestad (E). Se tabell 4.

Erichsson, Håkan. Född 1645 i Gultebo, Hällestad (E). Se tabell 8.

Erichsdotter, Brita. Född 1656 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1727-05-24 i Gultebo, Hällestad (E). Se tabell 33.

---------------------- Tabell 3 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 2)

Erichsdotter, Emborg. Född 1638-06-10 i Gultebo, Hällestad (E).

Gift med Jönsson, Anders. Född 1639-10-06 i Gultorp, Hällestad.

---------------------- Tabell 4 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 2)

Erichsson, Nils. Född 1640 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1689-12-01 i Stockhult, Hällestad (E). Bonde. Adress Gultebo, Hällestad. Bodde hos sin svärfader i Stockhult JW

Gift 1664-10-08 i Hällestad (E) med Olofsdotter, Anna. Född 1640 i Ljung (E). Död 1721-11-19 i Stockhult, Hällestad (E).

Barn: Nilsdotter, Kirstin. Född 1666-07-15 i Gultebo, Hällestad (E).

Nilsson, Rahel. Född 1667-11-17 i Gultebo, Hällestad (E). Se tabell 5.

Nilsdotter, Kirstin. Född 1671-05-07 i Stockhultet, Hällestad (E).

Nilsson, Pehr. Född 1672-08-04 i Stockhultet, Hällestad (E).

Nilsson, Anders. Född 1676-02-20 i Stockhultet, Hällestad (E).

Nilsdotter, Anna. Född 1684-11-02 i Stockhultet, Hällestad (E). Se tabell 6.

Nilsdotter, Catharina. Född 1687-03-30 i Stockhultet, Hällestad (E). Se tabell 7.

---------------------- Tabell 5 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 4)

Nilsson, Rahel. Född 1667-11-17 i Gultebo, Hällestad (E). Adress Hult, Risinge. JW

Gift 1695-12-07 i Risinge (E) med Andersdotter, Anna. Döpt 1669-09-26. Död 1737-11-02 i Stentorpet Börgöls ägor, Risinge (E). JW

Barn: Ralsdotter, Margareta. Född 1706-05-02 i Hult, Risinge (E). Död 1776-10-18 i Stenstorp, Risinge (E). Adress Stenstorp, Risinge. JW

---------------------- Tabell 6 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 4)

Nilsdotter, Anna. Född 1684-11-02 i Stockhultet, Hällestad (E).

Gift 1705-10-15 i Hällestad med Håkansson, Engelbrecht.

---------------------- Tabell 7 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 4)

Nilsdotter, Catharina. Född 1687-03-30 i Stockhultet, Hällestad (E).

Gift 1717-01-13 i Hällestad med Zachrisson, Hans.

---------------------- Tabell 8 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 2)

Erichsson, Håkan. Född 1645 i Gultebo, Hällestad (E). Adress Gultorp, Hällestad.

Gift 1672-06-16 i Hällestad (E) med Jönsdotter, Brita. Född 1650 i Gultorp, Hällestad (E).

Barn: Håkansson, Per. Född 1675-08-22 i Gultorp, Hällestad (E). Se tabell 9.

---------------------- Tabell 9 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 8)

Håkansson, Per. Född 1675-08-22 i Gultorp, Hällestad (E). Adress Gultorp, Hällestad. Gulltorpet kallades i äldre tider Gultorp.(REkommentar) JW

Gift 1709-01-03 i Hällestad(E) med Hansdotter, Ingeborg. Född 1680.

Barn: Persson, Håkan. Född 1709-03-18 i Gultorp, Hällestad (E). Död 1709-04-04 i Gultorp, Hällestad (E). Född som tvilling.

Persson, Hans. Född 1709-03-18 i Gultorp, Hällestad (E). Död 1709-04-04 i Gultorp, Hällestad (E). Född som tvilling.

Persson, Anders. Född 1710-10-23 i Gultorp, Hällestad (E).

Persdotter, Kerstin. Född 1713-01-25 i Gultorp, Hällestad (E).

Persson, Hans. Född 1715-02-03 i Gultorp, Hällestad (E).

Persson, Håkan. Född 1717-02-05 i Gultorp, Hällestad (E). Död 1717-11-24 i Gultorp, Hällestad (E).

Persdotter, Ingeborg. Född 1717-12-20 i Gultorp, Hällestad (E).

Persson, Per. Född 1718-11-02 i Gulltorpet, Hällestad (E). Död 1782-03-29 i Gulltorpet, Hällestad (E). Se tabell 10.

Persdotter, Brita. Född 1722-02-20 i Gultorp, Hällestad (E). Död 1724-03-08 i Gultorp, Hällestad (E).

Persson, Nils. Född 1724-12-18 i Gultorp, Hällestad (E).

---------------------- Tabell 10 (generation 4) ----------------------

(Från Tabell 9)

Persson, Per. Född 1718-11-02 i Gulltorpet, Hällestad (E). Död 1782-03-29 i Gulltorpet, Hällestad (E). Bergsman. Adress Gulltorpet, Hällestad. Alla 4 barnen levde vid faderns död. Se vidare i släktarkivet avskrift av bouppteckning, foto på karta över Gulltorpet från 1700 talet, avskrift ur domboken där det finnes anteckningar om åboar i och i närheten av Gulltorpet.

Gift 1744-09-30 i Hällestad(E) med Persdotter, Ingerid. Född 1723-10-05 i Hällestad (E). Död 1787-01-17 i Gulltorpet, Hällestad (E).

Barn: Persson, Nils. Född 1748-07-29 i Gulltorpet, Hällestad (E). Död 1842-01-04 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Se tabell 11.

Persdotter, Christin. Född 1751-08-21 i Gulltorpet, Hällestad (E). Se tabell 26.

Persdotter, Carin. Född 1762-02-22 i Gulltorpet, Hällestad (E). Hustru. Adress Porsklinten, Hällestad.

Persson, Per. Född 1766-04-06 i Gulltorpet, Hällestad (E). Se tabell 27.

---------------------- Tabell 11 (generation 5) ----------------------

(Från Tabell 10)

Persson, Nils. Född 1748-07-29 i Gulltorpet, Hällestad (E). Död 1842-01-04 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Skogvaktare. Adress Näset Älgshult, Hällestad. Nils Persson var senior i församlingen under många år. Han var Bergsmansson från Gulltorpet, och flyttade därifrån till Torpet Näset under Elgshult i Hällestad församling. Här är alla de åtta barnen födda. Ättlingar finns dokumenterade fram till vår tid från Johan, Erik och Anders, samt i några generationer av Peter, Brita och Lisa.

Gift 1780 i Hällestad (E) med Johansdotter, Elisabeth (Lisa). Född 1761-10-12 i Fyllinge, Afre rote, Svennevad (T). Död 1824-01-16 i Näset under Elghult, Hällestad (E).

Barn: Djerf, Johan Nilsson. Född 1781-10-12 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1839 i Ö.Harg (E). Se tabell 12.

Nilsdotter, Cathrina. Född 1784-03-24 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1833 i Näset under Elghult, Hällestad (E).

Nilsson, Peter. Född 1787-01-14 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1840 i Gultebo, Hällestad (E). Se tabell 15.

Nilsdotter, Brita Lisa. Född 1789-03-08 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1848-01-22 i Nältorp, Bäckerslund, Hällestad (E). Se tabell 17.

Nilsson, Eric. Född 1792-05-09 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1850-07-17 i Eriksberg Christersbäck, Stjärnorp (E). Se tabell 19.

Nilsson, Nils. Född 1796-09-24 i Näset under Elghult, Hällestad (E).

Nilsson, Anders. Född 1798-07-25 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1835 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Se tabell 21.

Nilsson, Carl. Född 1807-05-02 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1855-12-05 i Stockhult, Hällestad (E). Se tabell 25.

FORTSÄTTNING PÅ STAMTAVLAN


Webbmaster: Rolf Ericson