Bergsmanssläkt från Hällestads socken i Östergötland av Rolf Ericson.
Page 2/4
Tillbaka till page 1/4

---------------------- Tabell 12 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 11)

Djerf, Johan Nilsson. Född 1781-10-12 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1839 i Ö.Harg (E). Kyrkväktare. Adress Ö.Harg. Vid 11 års ålder flyttade Johan från barndomshemmet Näset i Hällestad till Ö. Harg år 1792, där han stannade under resten av sitt liv. Han deltog som förstärkningskarl, extra roteringskarl för prästgården i Ö.Harg, i 1813 års fälttåg i två år. Han var kyrkväktare i Ö.Harg.

Gift 1815-10-01 i Ö.Harg med Ericsdotter, Carin. Född 1790-01-07 i Sjöhagen Vånga, Vånga. Död 1865-12-29 i Trädgårdstorpet Prästgårds äg., Ö.Harg. Hustru.

Barn: Djerf, Nils Petter. Född 1817-09-27 i Ö.Harg.

Djerf, Carl. Född 1823-04-25 i Ö.Harg. Död 1831-02-11 i Ö.Harg.

Djerf, Johan Fredrik. Född 1826-11-10 i Fiskarestugan, Ö.Harg. Död 1867-09-03 i Ö.Harg. Se tabell 13.

Djerf, Stina Lisa. Född 1826-11-10 i Fiskarestugan, Ö.Harg. Död 1905-11-01 i Stolpa, Vånga. Se tabell 14.

---------------------- Tabell 13 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 12)

Djerf, Johan Fredrik. Född 1826-11-10 i Fiskarestugan, Ö.Harg. Död 1867-09-03 i Ö.Harg. Fiskare. Adress Ö.Harg.

Gift 1:o 1853-10-21 i Ö.Harg med Örtegren, Christina Sophia. Född 1828-09-14 i Värna. Död 1859-06-29 i Ö.Harg. Hustru.

Barn: Djerf, Carl Johan. Född 1854-11-28 i Ö.Harg. Död 1875-06-15 i Norrköping. Adress Ö.Harg.

Djerf, Per August. Född 1856-08-31 i Ö.Harg. Död 1859-02-22 i Ö.Harg. Adress Ö.Harg.

Djerf, Alida Mathilda. Född 1859-06-09 i Ö.Harg. Död 1859-09-30 i Ö.Harg. Adress Ö.Harg.

Gift 2:o 1860-02-12 i Ö.Harg med Kratz, Albertina. Född 1836-10-11 i Stohagen, Ö.Harg. Albertina flyttade efter Johan Fredriks död till Tag till Godo, en skattelägenhet på Åkerbo allmänning, som delvis ägdes av Fiskaren Djerf.

Barn: Djerf, Anna Gustafva. Född 1862-02-26 i Ö.Harg. Död 1865-04-30 i Ö.Harg.

Djerf, Emma Matilda. Född 1865-05-26 i Ö.Harg. Död 1944. Adress Chicago. Systrarna Emma och Amanda Djerf flyttade till Chicago 1892-04-12, men återvände senare till Sverige.

Djerf, Amanda Albertina. Född 1867-09-02 i Ö.Harg. Adress Chicago.

---------------------- Tabell 14 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 12)

Djerf, Stina Lisa. Född 1826-11-10 i Fiskarestugan, Ö.Harg. Död 1905-11-01 i Stolpa, Vånga. Hustru. Adress Eriksberg Christersbäck, Stjärnorp. Stina Lisa och Johan Fredrik Djerf var tvillingar. Vid deras dop var följande personer vittnen: "Fru Pastorskan Scherman, Mamsell Catharina Charlotta Scherman, Adjunkt Gustaf Holmstedt, Drängen Johan Jonsson i Prästgården, Drängen Carl Nilsson i Harg, Pigan Stina Lisa Pehrsdotter, Pigan Brita Lisa Ericsdotter, båda i Prästgården." Stina Lisa kom år 1852 från Ö.Harg till Eriksberg i Stjärnorp. Den stugan var byggd av hennes farbror Eric Nilsson, i den hade han bott den sista tiden av sitt liv (Han dog 1850), dessutom bodde änkan Stina Lisa Pehrsdotter där den sista delen av sitt liv tillsammans med deras son Johannes.Stina Lisa var vid giftermålet den 31 okt 1852 Tjänstepiga i Bogetorp och Per Gustaf Tjänstedräng i Christersbäck. I Eriksberg föddes de fyra första barnen.År 1861 flyttade familjen till Gräskärret i samma församling. Per Gustaf, som var vaccinerad mot smittkoppor, dog trots detta av denna sjukdom, ingen ville åtaga sig att föra hans kropp till kyrkogården, men hans unga söner hjälptes åt att med kälke dra dit den. Efter makens död år 1874, flyttade änkan och barnen till Tornslund på Onsorgs allmänning i Vånga. Efter det andra giftermålet med änkomannen Olof Olofsson flyttade Stina Lisa med de yngre barnen till torpet Stolpa i Vånga. Där levde hon resten av sitt liv.

Gift 1:o 1852-10-31 i Ö.Harg med Pettersson, Per Gustaf. Född 1828-12-20 i Skogstorp, Ö.Harg. Död 1874-01-31 i Gräskärret, Stjärnorp. Torpare. Text se Stina Lisa Djerf

Barn:

Persson, Karl Fredrik. Född 1853-09-10 i Eriksberg, Stjärnorp. Död 1922-01-27 i Tornslund Onsorgs allmänning, Vånga. Jordlottsägare. Adress Tornslund Onsorgs allmänning, Vånga.

Tingvall, Christina Carolina (Lina). Född 1855-11-23 i Eriksberg, Stjärnorp. Död 1895-09-28 i Sundvedatorp, Odensala Uppland. Hustru. Adress Sundvedatorp, Odensala.

Thorsell, Anna Lovisa Persdotter. Född 1858-07-05 i Eriksberg,, Stjärnorp (Birgit Björkman, Farsta). Adress Rock Island Illinois USA. 1886 anställd hos Handl. Waesström, Björnlunda, Södermanland, 1892,hade hon grönsakshandel i Göteborg, samma år blev hon anställd som Kokerska i Kristiania (Oslo) hos en grosshandlare. På hösten samma år emigrerade hon till USA via Göteborg. Först bodde hon hos sin broder Victor Lind, i Moline Illinois. Han hade emigrerat 1888. 1895 blev hon anställd hos Familjen Louis Kohn, Rock Island, Illinois. 1899 blev hon Förestånderska vid Augustana College, Rock Island, Illinois, USA. Enligt vad som försports, lär hon ha gift sig på äldre dagar, samt haft en restaurang i Chicago. (Birgit Björkman)

Utdrag från brev till föräldrarna:

"Björnlunda den 24 november 1886.
Älskade föräldrar, må gott önskar jag! Jag trivs ej bra vid Björnlunda! Jag har less så förfärligt och inte är jag bra heller. Jag har varit hos doktorn, så jag kanhända ej blir så länge här! Jag var hos Lina i friveckan. Ack en sådan gosse hon har! Det kan Ni ej tro! Hälsa till alla syskonen från mig, att jag ej är bra. Men hur det blir- om jag bara kunde vara nöjd och hoppas på Herran, Han, som styr våra öden till det bästa, fast vi ej kan tro det ibland! Jag skulle väl hit ett litet tag och försöka, hur dant det var i Björnlunda. Det törhända gör mig gott? Jag har bråkat och drömt om mamma flera nätter, så skriv några rader till svar, så får jag veta, hur Ni mår allesamman hemma och vid Thornslund! Hälsa till "Muskorna" från mig. Jag slutar mitt brev med många hjärtliga hälsningar från Eder Anna, till alla vänner och bekanta." (Birgit Björkman 1997)

Ur brev till brodern Otto Pettersson:

"Göteborg den 29 augusti 1891 Kära Broder Otto, Gud välsigne Dig! Hjärtligt tack för bären, gurkor, smör och allt, som kom mig tillhanda i torsdags! Jag riktigt önskar, att jag ej hade längre, än jag kunde gå till Eder för att få, när jag behövde potatis och rotsaker, men det är ej så. Vi får lov att vara nöjda ändå med, som det är..Det är nog bäst ändå! Jag är glad höra att Ni alla mår gott och är krya! Jag är frisk till både kropp och själ, ära vare Gud därför, att han hjälper så härligt igenom allt! Hälsa Faster Lovisa i "Bäcka" från mig, att Jesus är min och jag är Hans! Även Tekla i Hagen! Om jag hade råd, skulle jag skriva till henne, men det går till så mycket att skriva brev. Broder Axel har jag ej fått något brev ifrån och jag skrev till honom strax efter Midsommar. Men det ser nästan ut, som han alldeles hade glömt sin syster, som ej vill skriva till mig någon enda gång mera! Men jag har ej glömt honom ändå!-Jag älskar Eder alla, mina kära bröder, MYCKET! Kära Otto, det kan nog hända, att jag kommer att stanna här i Göteborg till vintern, men det är ej bestämt ännu. Få se vad Gud gör med mig; var Han vill hava mig, där skall Han ställa mig Jag litar därpå! Hälsa Mor och Far, Thornslund och "Knaprans" hjärtligt från mig, att jag tänker ofta på Eder kära och önskar, att vi alla får mötas hemma hos Jesus, där vi aldrig mera skall behöva skiljas utan får vara nära Jesus alltid! Det skall bliva härligt! Säg, Broder, skall det ej bli saligt? Jo!! Tack för vad jag fick! En hjärtlig hälsning till Eder alla kära från din SYSTER ANNA Sätt endast Bergsgatan 24, (C.J. Lord behövs ej!) GÖTEBORG. Dröj ej riktigt så länge, som du gjorde nu, min kära Broder Otto!" Ur brev från Göteborg 9 maj 1892: " Mina Kära Föräldrar och Broder, Gud välsigne Er alla! Förlåt mig att jag har låtit Eder vänta så länge på svar, som jag har gjort, men jag vet ej själv, hur det är! Nu vill jag tala om, att om söndag kommer jag att resa till Norge för att där taga mig plats. Jag är frälst och lycklig i min själ och litar på, att Gud skall hjälpa mig där att kunna trivas gott och få det bra! Handeln, som jag började med, gick ej bra och sedan har jag haft plats här. Men jag förstår att Gud vill pröva mig litet och se, om jag vill hålla ut och lita på honom i allt och taga allt ur hans hand. Och han har lovat, att Han skall leda oss beständigt och mätta vår hunger i själva öknarna. Därför vågar jag lita på Honom i både smått och stort och jag tror på hans hjälp! Hälsa till både Gettorp och Thornslund, att jag mår gott och skall skriva dit. Så fort som jag kommer till Norge och kommer i ordning där, så skall de allt få brev från mig! Till dess så får de förlåta Anna! Hon tänker allt ofta på den kära tid ändå, då jag var hemma. Få se, när det blir någon mera gång! Det lämnar jag i Herrens hand! Kanhända att det är långt dit? Ske icke min vilja, utan Din, Käre Fader! Led mig och drag mig nära Dig för varje stund och låt mig vila i Din hand Dyre Jesus, för varje stund, och vara tacksam för allt. Jag har ingenting att skriva om utom en kär hälsning och ett Gud välsigne Er alla, önskar Eder Anna, (Anna Pettersson-Thorsell) Nu kan jag ej giva adress, förrän jag får veta, var jag kommer att stanna här. Ni skall snart få brev, hoppas jag, från mig Gud välsigne Er alla, alla både små och stora, önskar D.S.! Hälsa Mormor i Kronfallet." (B.Bj.1997) Utdrag från brev till föräldrarna och brodern Otto: "Kristiania 7 juli 1892, Mina Kära Föräldrar och Broder Otto, Gud välsigne Eder!......jag vill tala om att jag är kokerska hos en Grosshandlare och har det mycket bra....Jag har fått biljett från Broder Axel, så jag kommer att resa till Amerika ganska snart. Han skriver att han har köpt sig en tomt och skall bygga sig ett eget hus och han ångrar sig ej, för att han reste till Amerika. Om jag hade råd så skulle jag hava rest hem, men det är omöjligt för mig, att hava råd därtill. Därför skall du vara snäll att hälsa alla, och så fort jag får tid de första dagarna, jag är i Amerika, skall jag skriva till Eder, så får ni höra hur vi mår, både Anna, Axel och Hellen....(Hon kallar Viktor för hans andra namn Axel, anm.RE) Det hade ju varit roligt att få träffa Er, men det blir endast svårare att skiljas. Skulle vi ej mötas mera här - det är endast för en stund - men min bön och önskan är, att vi skall mötas hemma hos Herren, Han som har gått bort för att bereda rum. Där skall vi aldrig behöva skiljas mera! Ära vare Gud!.........ett farväl från Mammas Anna och till Otto, Far och alla, alla! Vi möts hos Jesus, om vi ej skulle mötas mera här, men om Gud ger mig hälsan, så tror jag nog det sker!..." (B.Bj.1997)

Pettersson, Per Johan. Född 1860-11-28 i Christersbäck, Stjärnorp. Död 1948-07-09 i Kronfallet, Vånga. Skogvaktare,. Adress Kronfallet, Vånga. 1889: Knaprahult Vånga, 1892, Gettorp Vånga, 1897, Kronfallet, Vånga. Där blev Per JOHAN ägare och brukare efter svärfadern. Johan P. blev banbrytare för den frikyrkliga väckelserörelsen i Vånga. I familjen Petterssons hem hölls stugmöten med evangelister från Helgelseförbundet. En dotterson till Per Johan och Inga Lotta är Pastor i SMF.

Pettersson, August Alfred. Född 1863-04-04 i Gräskärr, Stjärnorp (E) (Birgit Björkman, Farsta). Död 1943-07-08 i Fjällen, Märsta, Ärlinghundra(C) (Birgit Björkman). Dikningsförman. Adress Märsta, Ärlinghundra. Från Vånga till Husby Ärlinghundra 1893-10-17. Därifrån till Björnkälla i St.Olofs församling Sigtuna 1885-11-15. 1913-10-16 flyttade familjen till Fjällen, Husby Ärlinghundra, Märsta. "August var en glad speleman, som trakterade dragspel och sjöng visor, samt lagade och stämde dragspel." (Birgit Björkman 1987) Ur brev från August P Flottvik Sigtuna till Otto Pettersson Stolpa Vånga: 6 febrari 1892. Guds frid hälsar jag dig, Älskade broder! Tack för brevet, som jag fick för en halv timme sedan! Eftersom du beder, så vill jag svara med detsamma. Men du får vara snäll att ursäkta mitt slarv! Jag kan ej skriva med bläck och knappt med blyertspenna, för, som du väl allaredan vet, så gick jag och ramlade ikull i söndags och bröt av mig ett finger och detta just på min skrivarehand. Ja, det var nog illa.men jag har Gud ske lov ingen värk. Men jag kan emellertid icke hugga och såga. Men jag har fått ett tjänligt arbete ändå. Jag kör häst åt Tingvall om dagarna och det reder jag gott med den vänstra handen, för den högra måste jag bära i ett band. Emellertid är jag glad, att det bara var ett finger, som jag fördärvade..! Jag hör att Teckla ämnar sälja sin hage och att mina gamla föräldrar tänker köpa den. Ja bleve den inte för dyr, så kunde det ju vara bra för dem på gamla dagar. Men snälla ni, mina gamla föräldrar! Jag måste säga ifrån. Jag kan inte hjälpa eder! Jag har lovat Tingvall att få låna tre hundra kronor och jag kan inte åtra det (=ta tillbaks det löftet) och sedan har jag ju inte så många kronor kvar på min bok. Och jag vill inte döda den precis, så jag måste säga ifrån. Jag kan inte hjälpa eder! Det är nog illa, men förlåt mig, för det är i alla fall inte mitt sätt att vara ohjälpsam. Varför skall hon sälja? Tänker hon att resa till Amerika? Eller tänker hon ge sig ut att tjäna - eller skall hon gifta sig?? Skriv till mig, så fort auktionen har varit, så jag får veta det, och även vem som har ropat in hagen, för jag är inte beredd på pengar, så jag kan resa hem nu. Jag hör att mamma har varit lite skral! Jag hoppas dock, att hon är bra då, då detta brev kommer. - Lina skall skriva till henne, kanhända i morgon. Vi har hälsan alla! Hälsa till mor och far, till "Knapra" (=Knaperhult) och Thornslund och till Teckla! Och så varder du hälsad av mig, din ringaste broder August Pettersson. Skriv snart är du snäll! Förlåt mitt slarv!" (Birgit Björkman 1991) " Till Otto Pettersson...17 juni 1892. Tack snälla broder för brevet, som jag fick i går, vari jag hör, att du kommer hit och hälsar på oss till midsommaren. Ja du är mycket varmt välkommen och vi kommer och möter dig i Stockholm. Jag har nu slutat täckdikningen, så jag har också tid.- Res från Norrköping den 22, så är du i Stockholm på morgonen på midsommaraftonen. Men gå ej från hamnen, utan vänta tills vi kommer! Jag hör att du har ett bra spel. Du frågar. om du skall kunna sälja det här. Jag kan inte säga det bestämt. Du skall väl göra, som du bäst behagar! Jag har inte tid att skriva mera! Hälsa alla!!! Tecknar August Pettersson." (B.Bj. 1991)

Lind, Gustaf Adolf Persson. Född 1865-12-03 i Gräskärr, Stjärnorp. Målare. Adress Moline Illionois USA. Adolf Lind arbetade som målare, men blev 1924 sjuk och repade sig aldrig riktigt. 1938 kom ett brev där hustrun meddelar att de varit tvungna att gå från sitt hem.

Lind, Axel Victor Persson. Född 1868-10-07 i Gräskärr, Stjärnorp (Birgit Björkman). Målare. Adress Moline Illionois USA. 1888-03 emigrerade Victor från Vånga till North Muskegon USA, där han arbetade med bl.a. jordbruk. Tog sig namnet Lind. 1889-07 blev han målare vid en vagnfabrik i Moline Illinois. 1890 blev han amerikansk medborgare.1892-04 köpte han tomt och 1893 byggde han ett hus med 10 rum och kök med adress 669 3:rd Street Moline Illinois USA (Birgit Björkman) Utdrag från brev ifrån V.P-L. Box 65, North Muskegon, Mich. North.America Fredagen den 6 april 1888: "Älskade föräldrar och broder! Må alltid gott! Det är min största önskan! Medan jag nu gungar på den stora Ocean, så vill jag skriva några rader och omtala för eder, att jag har hälsan och mår ganska bra. Jag får bedja om ursäkt, för att jag ej skrev, då jag var i England, men jag hade ej någon tid därtill. Vi reste ifrån Göteborg i dag fjorton dagar och kom till Hull på söndagen och tidigt på söndagen fick vi fara därifrån och då vi kom till Liverpool, så blev där likadant. Där hade vi 8 engelska mil till båten, så vi fick lov att gå upp klockan 3, fastän båten ej gick därifrån förrän klockan 4 efm. För mig har resan gått utmärkt, för det att jag ej varit något sjuk, men för en del har den nog varit bitter. På Nordsjön var det ett förfärligt jämmer, ty nästan varenda en så ropade de på "Ulrik" och många var så sjuka, så att de var sanslösa, så många av männen, som ej var sjuka, hade full sysselsättning med att bära upp de sjuka på däck. Nordsjöångaren hette Romeo och på den var vi 1800 emigranter. Genom England fick vi åka gratis. Där var en dubbelspårig järnväg och det var ej mer än 20 minuter mellan varje tåg, som vi mötte och mest hela vägen var det städer. Och städerna i England, det var annat än i Sverige. Den båt som jag nu är på heter Pommerania och har aldrig haft emigranter förr utan har varit en lastbåt. Men det är detsamma. Vi har haft så gott väder, så det går bra ändå, fast det går sakta. Vi kommer att landstiga vid en stad, som heter Halifax och det är närmsta stad, som finns i Amerika. Men ändå så har vi 11 dygn, så att i morgon middag så är vi väl vid hamnen och så fort jag kommer till den plats, där jag skall vara så tar jag mig en fridag för att ytterligare omtala, så mycket jag kan. Ni skall se, att det går ej stunder mellan var gång, jag tänker ooch om nätterna drömmer jag om eder. Farväl! Var snälla och hälsa till alla. Tecknar Axel Wicktor Pettersson. Förlåt mitt slarv!" (Birgit Björkman 1997)

"North Muskegon den 11 maj 1888. Älskade föräldrar och broder. Guds frid vare med eder. Jag fattar nu den tysta talaren i hand för att omtala för eder, att jag har hälsan och mår bra, mycket bättre än i Sweden. Jag fick i uppdrag av mina bröder, att jag skulle skriva sanning och jag kan ej annat göra. Jag trodde ej själv, att det skulle vara så bra som det är, ty efter vad jag kan se, kan man ej önska sig bättre för den, som vill och kan arbeta, är det ej svårt att reda sig här. Jag är hos en farmare än, och jag får vara där, om jag vill, ända till hösten. Han har bjudit mig 19 dollar i månaden och fri bård och tvätt, men det kan nog hända, att jag tjänade något mera i en ångsåg. Här är över 50 sågar, så att där har många arbetare sysselsättning. Här där jag bor, är det mest så gott som stad, men till den egentliga staden har vi en halv svensk mil och det är en bro, som är två engelska mil, och jag kan ej omtala för er, hur dant här är. Här finns folk av alla slag, såsom svenskar, norrmän, danskar, tyskar, fransmän, finnar, negrer, indianer och alla nationer, men alla är så beskedliga, så att de är ej svåra att komma överens med. Jag har sett bra mycket, sedan jag gick ifrån eder. Ni skall tro, att jag har tänkt på eder bra många gånger, sedan vi skildes åt och efter vad jag kan tro, så har ni väl ej glömt mig heller. Jag har varit här en månad nu ikväll, men den har ej varit lång. Här är det riktigt varmt ibland! De sista dagarna i april var det 80 grader, men första maj var det snö och i dag har åskan gått riktigt skarpt! Hon har slagit ner i staden vid middagstiden i ett stort skolhus och dödat en flicka. Ni skall vara snälla och omtala för mig, om ni fick brevet, som jag skickade, då jag var vid Halifax! Ifrån Halifax och hit hade vi göra 4 ½ dygn. Ni skall skriva till mig, så fort ni får detta brev och omtala så mycket nytt ni vet, för det är roligt för mig att höra något från eder. Hälsa till syskonen från mig, att jag mår ganska bra, men först och sist varder ni hälsade av mig. Var snäll och giv Anna min adress och bed henne skriva till mig." (B.Bj.1997)

"Moline Illinois den 25 okt 1888. Älskade föräldrar och broder. Guds frid vare med eder. Jag får nu omtala för er, att jag har "movat" (=flyttat) ifrån Muskegon till Illinois och jag tror nog att jag ej ångrar det, ty nu på vintern så är det svårt efter arbete i M. och jag kan ej veta, hur dant här är heller, ty jag kom hit i förrgårkväll. Men jag har allaredan arbetat i dag. Jag har varit och grävt en brunn. Jag får väl göra litet, vad jag kommer över tills i nästa månad. Och penningar felas mig ej, utan jag reder mig gott.I nästa månad skall ett stort vagnshop störta opp och den tar bortåt 500 man och då skall jag försöka att komma in där, så kunde jag få stöddigt arbete. Och helst så torde det väl ej vara omöjligt att komma in i en "plogsjapp" (=plogverkstad). Denna stad är så gott som svensk, ty det mesta folket är svenskt, så att det svenska språket begagnas för det mesta och engelsmän och tyskar lär sig även vårt språk. Den största svenska Lutherska kyrka som finns i Amerika är här. Hon är så stor som Linköpings domkyrka! Även finns här två svenska högskolor. Här är den naturskönaste stad, som jag har sett. Det är 360 mil ifrån Muskegon och hit och 180 från Chicago. Den ligger utmed den stora och natursköna Missisippiriver. Det är tre städer, som är ihopbyggda till en stad och då blir det två svenska mil. Det är Moline, Roch Island och Davenport. Jag kan omtala för er, att jag har tagit fotografi, men dem får jag ej förrän några dagar härefter. Det är en pojke i Muskegon, som skall skicka dem till mig. Otto skriver i sitt brev, att "Hultapojkarna" har 2:25 om dagen, men det skall ni ej tro, ty det skriver de i vattnet! För en nybörjare finns knappast någon dagpenning, som övergår 1:50. Det har jag nu om dagarna och det var det vanliga priset vid sågverken. I somras då hade jag 19 dollar i månaden. Arbetstiden är endast 9 timmar på denna plats. Ni skall ej bekymra eder om mig, ty jag har det som en "king"! Jag slutar nu mitt brev med många kära hälsningar till "father and mother" sister and bråther" Vänligen Vicktor. Jag kan omtala för eder att jag tagit mig tillnamn. Vi var några svenskar , som gjorde det för ro skull. Så mitt namn är A.V. Lind (B.Bj.1997)

"Till Stina Lisa Djerf, Olof Ohlsson och Otto Pettersson Moline den 29 juli 1889. Älskade föräldrar och broder. Tack för brevet, som bekom för över en månad sedan, vari jag ser, att ni har hälsan, vilket är min största glädje att höra. Jag har även Gudi lov hälsan och mår som en prins, fastän jag blir litet smutsig om fingrarna om dagarna, men det går bort i tvätten, ty som ni väl hört, så är jag nu målare i en "Wagonschap" (=vagnverkstad). Där arbetar vi 10 timmar, men då har vi en kvart vid middagen och en halv timme om kvällen att tvätta oss på. Och om lördagen slipper vi en timme förr. Ni vill väl veta, vad jag tycker, vilken plats som är bäst, här eller i Muskegon? Men för arbetare tror jag nog, det är bättre här ty i Muskegon finns inga fabriker, som går året runt, vilket gör, att där är hårt efter arbete vintertiden. Men här i fabrikerna är över 3000, som har arbete året runt endast i Moline. Nu behöver jag då aldrig mera gå utan arbete, om jag får ha hälsan. Men för klimatets del, är det nog hårdare här, ty det har varit över 105 grader i skuggan, vilket är lika med 52 grader Celsius. Jag kan omtala för eder, att Lektor P.Waldenström från Sverige har varit här i Moline den 18 juli. Och det var en märkvärdig predikant att tala, så att var och en kunde förstå det! Han talade i Engelska Kongresskyrkan, där svenska flaggan hissades. Friförsamlingens kyrka den var för liten och i den svenska Lutherska Augustanakyrkan fick han ej predika, eftersom de ej tillhör hans sekt. Han reser nu genom hela America och stannar ej, förrän han kommer till Stilla havet i California. Jag vill nu sända eder ett fotografi, så får ni se, om ni ej tycker, att jag har förändrat mig mycket sedan förlidet år. Jag tycker det själv! Detta kort kan far och mamma ha, så får Otto det, ni fick i vintras. Hälsa Adolf, att han besinnar sig, om han vill resa till mig i höst! Många hälsningar till eder alla, föräldrar och syskon! Med kärlek tecknat av eder son Victor" (B.Bj.1997) "25 april 1890. Älskade föräldrar och broder; Guds frid! Jag får nu omtala för eder, att jag flyttat ifrån Moline ett litet stycke. Jag tyckte, att det började bli för mycket rökigt i staden, varför jag nu har begivit mig ut på landet att arbeta för farmare och jag tror, att det skall bli trevligt några månader. Jag har gått vid plogen. Jag har tre stora hästar för den. Jag har ett stort stycke land att plöja. Sedan skall jag "planta"(=plantera) "Corn"(=majs). Jag har en mycket god plats, efter vad jag kan finna ut, fast jag endast varit här i en dag. Det är hos en Amerikanare och de är alltid bäst att arbeta för, ty jag behöver endast sköta mina hästar och följa dem från klockan 7 på morgonen till klockan 6 på kvällen. Och så är det trevligare att få andas frisk luft på, än till att vara innestängd i en stad. Här är gott om svenska farmare också och en Svensk Luthersk kyrka 2 mil härifrån. Jag får bedja om ursäkt, för det att jag ej besvarat brevet förr, men jag har tänkt på länge att gå ut från staden och då visste jag ej, vad för adress jag skulle skriva. Jag får nu till sist omtala, att jag är begåvad med mycket god hälsa och önskar eder detsamma! Hälsa till August och Adolf och alla syskonen från mig. Jag är sömnig, så jag kan ej skriva mer. Många kära hälsningar från eder son Victor Lind Box 131 Geneso Ill. U.S. America." (B.Bj. 1991) "2 sept 1890. Älskade föräldrar och broder! Nu efter lång väntan, skall ni äntligen få höra något från eder olydige son och broder, som ni kan tänka har förglömt. Men Gud ske lov det gör jag ej! Jag har nu i sommar varit ute och rest litet för att se mig omkring, men nu så kommer jag att stanna här, för denna stad är med de bästa, jag ännu har funnit.- Jag målar vagnar nu igen på samma fabrik, som jag målade i fjol och jag har 10 Dollar i veckan, men 1:67 om dagen, och det tycker jag går an. I går hade vi högtidsdag här, så att alla fabriker stodo stilla, ty det var "the Workman´s Day" (=dag) och jag var då ute och såg mig omkring och roade mig, med vad jag kunde. Jag börjar nu riktigt tycka om Amerika och det är väl därför, att jag nu kan tala god engelska. Och så har jag tagit mina Amerikanska Medborgarepapper, så att nu lyder jag ej under Konung Oskar mera. Men om jag reser till Sverige, så kan jag vara där i två år fritt och om jag vill vara där längre, så får jag anmäla mig hos AMERIKANSKA MINISTERN i Stockholm. Jag har hälsan och mår gott och önskar Eder detsamma. Ty utan hälsan finnes ingen glädje. Men en gång skall det bliva glädje, då jag får sjunga denna sång: "Jag kommer, jag kommer väl fjärran ifrån, en gång till att famna er åter!" Gud låte oss endast då hava hälsan, så blir nog den saknad, som jag nu har efter eder, en gång återgäldad.Då blir det roligt, Mamma! Då känner ni ej igen mig! Då är jag ej den lille Axel, som sprang i stenbackarna därhemma! Då är jag en man i mustascher, men jag har inga än, men jag får snart. - Jag är glad åt mig själv, ty mitt hurtiga mod sviker mig aldrig!!! Hälsa till alla syskonen och bekanta, men först och sist varder Ni hälsade från eder son Victor Lind. Farväl!" (B.Bj.1992)

Till Stina Lisa Djerf & Otto Pettersson, Stolpa Vånga "3 dec. 1890. Älskade föräldrar och broder! Mycken tack för brevet av den 24/10. Det gläder mig att ni har hälsan och mår bra, vilket är det bästa av alla Guds gåvor! Jag är även begåvad med mycket god hälsa och trivs gott, fast mina tankar ständigt är hos Eder. Men jag är numera ej så ensam, ty jag har funnit mig en söt vän, hos vilken jag språkar bort många stunder om aftnarna. Men något vidare bliver det ej utav ännu på länge, ty vi båda önskar att vara fria, om vi en gång till skall återse fosterjorden. Jag får nu önska Eder en God och Fröjdefull Jul och Ett Gott Nytt År och En God Hälsa på det nya året, Jag vill nu fråga, vad ni tycker om den nya tidningen? För Ottos del tror jag nog den är trevlig, men om ni önskar en mera religiös tidning, så skall jag skicka det framdeles, men då skall ni omtala, vad den tidningen heter, som Gustafs har, så att ni ej får densamma. Jag arbetar fortfarande i en vagnfabrik och målar vagnar, men vi arbetar endast 8 timmar om dagen, så att jag har det så bra, jag vill, fastän min veckolön blir lite mindre. Jag har 9 Dollar i veckan och det går nog an. Och ju mera lärd jag blir i mitt yrke, ju bättre tycker jag om det. Att måla är det roligaste arbete, jag någonsin har haft. Jag får även omtala, att i dag den 3 på morgonen blevo vi litet överraskade av en häftig vinter, både snö och kallt. Men vi hade en utmärkt vacker höst, ty det har varit rent och klart väder. Om en vecka eller två så får jag väl mottaga Carl Kindahl från Grålhult. Jag fick brev från honom i dag, att han skulle resa från Göteborg den 28 November, så att jag tänker, att han är här den 18 eller 29 Dennes, just lagom för att fira Jul i Den Nya Världen. Och han får bo tillsammans med mig i ett riktigt fint och vackert rum, så vi skall nog ha trevligt! Många Kära Hälsningar till Eder alla, föräldrar och Syskon! Eder son Victor Lind Min adress är Mr Victor Lind 513-4th Avenue U.S.A. Moline Ill. Skriv den nya adressen och betala breven, så skall jag sända Eder penningar därtill sedan, ty det är numret på huset och gatan, så att brevbärarna bär dem till mig, så att jag får dem strax!

(B.Bj.1992) "4 febr. 1891 Älskade föräldrar och broder! Nåd och Frid av Gud hälsar jag Eder! Hjärtligt tack för brevet, som jag bekom för litet över en vecka sedan, vari jag till min stora glädje ser, att Ni har hälsan och mår gott, vilket jag även får tacka Gud för. Och så länge hälsan är med, går allting bra. Jag kan nu hälsa Eder från Kindahl. Han kom hit en vecka före Jul, eller rättare den 15 December, och han trives och mår gott. De första 3 veckorna hade han ej något arbete, men nu har han arbetat ett par veckor med att taga upp is på Missisippiriver och jag hoppas, att han snart skall få börja på någon fabrik. Jag hade fritt två veckor efter Nyåret, ty den fabrik, där jag arbetar, har stått, men den har åter börjat igen, så att nu arbetar jag för varje dag. - Jag har nu kontraktarbete, så att jag är min egen bas, också har jag en till, som arbetar för mig, och den får jag betala med, vad jag vill, så att jag tjänar 2:25 om dagen. Men jag får nog arbeta bra. Fast jag har nu mina hundår uttjänta i Amerika och jag är glad däråt! De första åren var det många mörka stunder, men endast med glatt mod, så går det nog. Jag har en skämttidning som jag prenumererar på, och sedan jag får läsa den, skall jag skicka hem den till Otto att läsa och skratta åt om kvällarna. Oh, då jag nu sitter i min ensamhet, så tänker jag mer än vanligt på Eder och undrar, om jag mer får trycka min Älskade Moders hand. Jag skrev i förra brevet, att jag hade en vän, vilket jag har och det en riktig tös ändå. Men jag tror att Ni min Moder, har ännu första rummet i mitt hjärta. Jag sänder hälsningar till alla släktingar och bekanta, som vill mottaga dem, men först och sist varder Ni Hälsade från Eder Son Victor Lind" (B.Bj.1992) "4 april 1891 Ömt älskade föräldrar och broder! Guds nåd och frid vare med Eder. Mycken tack för brevet, som jag bekom för två veckor sedan. Jag får nu omtala att jag har hälsan och mår gott och önskar Eder av allt hjärta. Samma Guds goda gåva, som jag så rikligen får njuta av. Nu är vintern över och den glada våren börjar, då allt är liv och glädje, och nya förhoppningar bygges av en och var. Jag får nu omtala, att jag börjar att hava god tur i Amerika, ty jag stiger litet i graderna och med detsamma min avlöning. Jag har nu fått kontrakt att måla Wagnar, så jag har fyra arbetare under mig, och dem äger jag rättighet att kvitta och taga in efter behag. Så att om Du, min Broder Otto, vore här nu, så skulle du få arbeta för mig. Om du har lust, så kom över hit och om du ej tycker om det, så kan du gå tillbaka i höst, helst om du vill vara här tills nästa sommar, så skall jag göra dig sällskap hem att bese fosterjorden och åter uppliva gamla minnen. Men det torde vara bäst, att du stannar hemma, tills du får mig till reskamrat, så går det nog litet bättre. Just som jag satt här och skrev, så fick jag höra ångvisslan på den fabrik, var jag arbetar, ty där var eldsvåda. Men som bättre är, så blev det släckt utan att förorsaka någon skada. Hälsa alla släktingar och bekanta från mig, men först och sist varder ni hälsade från MIG. EDER SON VICTOR. Kindahl hälsar Eder Skriv snart! Jag kommer att sända hem några hundra kronor i sommar, och då skall jag nog komma ihåg Eder med någon gåva. Ni kan fråga Broder Johan, om han vill taga hand om dem åt mig. Helst skall jag sända dem till August i B-vik, och jag tänker, att han vill göra det!." (B.Bj.1992) Sammandrag av brev till föräldrar och broder: "30 augusti 1891. Älskade föräldrar och broder.... Hjärtligt tack för brevet......Ni skall få veta en stor nyhet, som jag tänker överraskar Eder: Jag tänker att gå i förväg av mina bröder August och Adolf med att övergå till det äkta ståndet. Min Dyra Moder, jag har funnit en mycket god flicka, som i allt överensstämmer med mitt ideal, ty hon har ett rent och gott hjärta och vår kärlek har varit ren och aldrig vacklat, varför vi har beslutat oss för att gifta oss i höst.....Jag vill nu omtala för Eder att min förlovade är från Klockrike socken och dotter till Rättaren på Karstorps egendom, och hon är två år yngre än jag är.......Många kära hälsningar från oss båda: Victor Lind Hellen Carlsson" "26 okt 1891 Älskade föräldrar.... Vi har också Gud ske Lov hälsan och befinner oss väl i vårt nya hem.....önska , att någon av mina syskon ville komma hit, för det bleve nog litet trevligare....Hellens och min största önskan är, att Ni skall göra Eder bekanta hos hennes föräldrar. De bor något över 1 mil från Berg. Du Broder Otto kan gå dit, så att om du vill resa till oss nästa vår, kan du göra sällskap med min svägerska Augusta. Hon tjänar på Karstorp. Deras adress är Rättaren Carl August Bom, Karstorp Klockrike." "16 jan 1892....Victor säger till mig, att jag skall fortsätta att skriva till eder, men jag vet ej, vad jag skall skriva om för något. Men jag vill omtala att jag tycker mycket om Victor, att han är snäll emot mig och vi har det mycket roligt, må ni tro!...Eder sonhustru...

Utdrag ur brev den 25 april 1892: "...........vi har väntat brev från Hellens syster, ty hon har skrivit om, att hon ville hit, men hon säger, att hon ej kan komma ifrån sin plats......Jag har nu köpt hustomt och skall bygga hus i höst eller nästa vår, allt eftersom jag kan tjäna mycket pengar till och det blir nog trevligt att äga ett vackert och bekvämt hem, där man kan vila efter dagens vedermödor. I morgon, om jag lever, skall jag bedja några arbetare att begynna med att jämna av tomten, ty den är belägen i en vacker men ojämn ekbacke. Den kostar 650 dollar och huset, jag skall bygga, skall kosta omkring 1300 dollar eller 5000 kronor. Men det är klart, att jag får lov att låna en god del och det är ej svårt i America att få låna pengar. Jag skall nu sända eder 20 kronor och utav dem skall broder Fredrik ha 10, och de andra torde Otto behöva, om han skall excersera i år. Eller kanhända han blev fri? Om du skall excersera, så skall du försöka taga reda på min svåger, ty han är rekryt och skall lära till soldat. Hans namn är Carl Wilhelm Bom. Om du får tid, så gå till Karstorp, så får du reda på hans nummer....." (B.Bj.1997)

Pettersson, Anders Otto. Född 1871-09-09 i Gräskärr, Stjärnorp(E). Död 1952-07-05 i Vånga(E). Hemmansägare. Adress Stenstorp, Vånga.

Gift 2:o 1877-04-15 i Vånga med Olofsson, Olof. Född 1828-10-26. Torpare.

FORTSÄTTNING PÅ STAMTAVLAN


Webbmaster: Rolf Ericson