Bergsmanssläkt från Hällestads socken i Östergötland av Rolf Ericson.
Page 3/4
Tillbaka till page 1/4

--------------------- Tabell 15 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 11)

Nilsson, Peter. Född 1787-01-14 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1840 i Gultebo, Hällestad (E). Hemmansbrukare. Adress Gultebo, Hällestad. Peter var bonde i Gultebo, några kilometer från barndomshemmet Näset. Brodern Eric var gift med en syster till Petershustru. Dödsorsak: Lungsot. Vid Peters död levde alla fyra barnen. Änkan Brita-Lisa gifte om sig med Johan Olofsson, som blev undantagsägare i Gultebo.

Gift 1814 med Persdotter, Brita Stina. Född 1793-01-03 i Lyrsbo Hällestad, Hällestad. Hustru.

Barn: Persdotter, Anna Lisa. Född 1816-10-12 i Gultebo, Hällestad. Död 1891-03-24 i Landstorp, Kristberg. Se tabell 16.

Persson, Nils Petter. Född 1818-12-24 i Gultebo, Hällestad.

Persson, Anders. Född 1821-09-04 i Gultebo, Hällestad.

Persson, Johan. Född 1823-10-23 i Gultebo, Hällestad.

---------------------- Tabell 16 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 15)

Persdotter, Anna Lisa. Född 1816-10-12 i Gultebo, Hällestad. Död 1891-03-24 i Landstorp, Kristberg. Hustru. Adress Linneberget, Svansätter, Kristberg.

Gift med Mört, Johan Fredrik Johansson. Född 1812-01-28 i Ingermanstorp, Svennevad. Död 1893-01-01 i Landstorp, Kristberg. Lifgrenadjär.

Barn: Johansson, Anna Lotta. Född 1840-03-25 i Stockhult, Hällestad. Död 1849-07-11 i Trolleflo, Tjällmo.

Johansson, Carolina. Född 1843-11-06 i Lyrsboholm, Hällestad. Död 1931-10-21 i Ekenäs Haget, Kristberg. Adress Lugnsbo Kristberg, Kristberg.

Johansson, Clara Mathilda. Född 1847-06-22 i Trolleflo, Tjällmo. Flyttade från föräldrahemmet i Svansätter Kristberg till Bäckstugan Åstorp i samma församling år 1862. Piga hos sin mormor i Gultebo 1863. Till Klockrike 1864-10-15.

Johansson, Anders Fredrik. Född 1849-09-12 i Trolleflo, Tjällmo. Adress Kristberg, Kristberg. Flyttade från Kristberg till Torops västergård i Klockrike 1869-11-03 där han var dräng.

Johansdotter, Stina. Född 1852-07-07 i Svansätter, Kristberg. Död 1853-03-07 i Svansätter, Kristberg.

Johansdotter, Fredrica. Född 1855-05-21 i Svansätter, Kristberg. Adress Kristberg. Flyttade till Norrköping ifrån Bäckstugan Åstorp i Kristberg 1872-10-24.

---------------------- Tabell 17 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 11)

Nilsdotter, Brita Lisa. Född 1789-03-08 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1848-01-22 i Nältorp, Bäckerslund, Hällestad (E). Hustru. Adress Nältorp, Bäckerslund, Hällestad. Brita Lisa och Anders bodde först i Folkström, därefter i Stockhult fram till år 1828, då de flyttade till Bäckerslund, Nältorp.

Gift 1811-11-10 i Hällestad med Persson, Anders. Född 1786-04-13 i Folkström, Hällestad. Död 1853-01-.. i Vadstena dårhus, Vadstena. Mjölnare. Anders Persson Mjölnare i Folkström år 1818, sedan i Stockhult fram till år 1828, därefter Bäckerslund i Nältorp där han står som Förpantningsägare.Under sin senare lifstid stod Anders Persson under förmyndareinseende av Hemmansägaren Petter Andersson den yngre i Karstorp, enl. Bou.1853-04-18.

Barn: Andersson, Petter. Född 1812-02-25 i Hällestad. Adress Folkström, Hällestad.

Andersdotter, Anna Lisa. Född 1818-04-28 i Hällestad. Adress Folkström, Hällestad.

Andersdotter, Catharina. Född 1820-10-15 i Hällestad. Adress Folkström, Hällestad.

Andersdotter, Maja Stina. Född 1822-10-29 i Hällestad. Adress Folkström, Hällestad.

Andersdotter, Johanna. Född 1824-03-02 i Hällestad. Se tabell 18.

---------------------- Tabell 18 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 17)

Andersdotter, Johanna. Född 1824-03-02 i Hällestad. Adress Tollstorp Lundby Skärkind, Skärkind.

Gift 1852 med Jonsson, Erik. Född 1822-03-12 i V.Husby. Handsmed. "Afträdande torpet Tollstorp 14/3 1869." Familjen flyttade 1869 till Nordamerika

Barn: Eriksdotter, Christina Charlotta. Född 1853-08-22 i Tollstorp Lundby, Skärkind. Adress Tollstorp Lundby, Skärkind.

Eriksson, Erik Gustaf. Född 1857-10-20 i Tollstorp Lundby, Skärkind. Adress Tollstorp Lundby, Skärkind.

Eriksson, Olof Fredrik. Född 1860-07-06 i Tollstorp Lundby, Skärkind. Adress Tollstorp Lundby, Skärkind.

Eriksdotter, Johanna Mathilda. Född 1865-03-12 i Tollstorp Lundby, Skärkind. Adress Tollstorp Lundby, Skärkind.

---------------------- Tabell 19 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 11)

Nilsson, Eric. Född 1792-05-09 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1850-07-17 i Eriksberg Christersbäck, Stjärnorp (E). Frälseskogvaktare. Adress Källeberget, Stjärnorp. Frälseskogvaktare över Ljungs skogar. År 1814 finns en anteckning i hfl att han var utkommenderad. Han tillhörde Bergslagskompaniet i Första rusthållsbataljonen av Andra livgrenadjärregementet.Före giftermålet flyttade Eric ifrån Näset till sin svåger Anders Persson i Folkström år 1818. Familjen bodde en lång period i Källeberget. Flyttade till Ödängen 1837, därefter 1838-1842 till Mosshult, och till St.Vadsätter 1841-1843. De sista åren av sitt liv bodde Eric med sin hustru i stugan Eriksberg under Christersbäck.En stuga som han själv byggt. Eric var enligt muntliga utsagor av min farfar August Ericson en man som var "fruktad för sin styrka och sina "trollkonster" " Vid 21 års ålder tillhörde Eric Bergslagskomp. i 2 Livgrenadjärreg. kallades Dunder och var 5 fot och 11 tum (=176cm) Ur dödsboken för Stjärnorps fng. 1850: Erik Nilsson från Eriksberg dog den 13/6 begr. 19/6. Fd. skogvaktare öfver Ljungs skogar. Lungsot, 58 år, gift. Född den 9 maj 1792 i Hällestad där fadern Nils Nilsson i Näset då var skogvaktare. Kom till församlingen 1813, till Källeberget. Flyttade sedan till Eriksberg. Gift 1819 den 17 dec med Lisa Persdotter. Haft 8 barn, deraf 3 söner öfverlefva. Sjuklig tvenne sista åren, sängliggande sedan jul.

Gift 1819-12-17 i Stjärnorp (E) med Persdotter, Stina Lisa. Född 1796-02-15 i Göl Grytgöl, Hällestad (E). Död 1851-05-12 i Hällestad (E). Stina Lisas syster Brita Stina var gift med Erics broder Peter Nilsson. Stina Lisa arbetade som piga först i Rommetorp i Hällestad 1813, därefter i Skånstorp, Folkström. Hon flyttade år 1819 till Stjärnorp där hon gifte sig med Eric.

Barn: Ericsdotter, Brita Lisa. Född 1820-09-16 i Källeberget, Stjärnorp (E). Död 1831-01-03 i Källeberget, Stjärnorp (E). Faddrar enl födelseboken: Torparen Jan Carlsson i Måshult Hustru Brita Stina Persdotter i Hällestad, Dr. Carl Jansson i Måshult och Pigan Maja Britta Olofsdotter i St. Wadsätter

Ericson, Nils- Peter (Pelle). Född 1822-07-17 i Källeberget, Stjärnorp (E). Död 1888-06-27 i Grytgöl, Hällestad (E). Se tabell 20.

Ericson, Anders Gustaf. Född 1825-07-05 i Källeberget, Stjärnorp (E). Död 1866-11-21 i Stjärnorp (E). Bitr.skollärare. Adress Stjärnorp. Anders Gustaf kom redan år 1840 från Stjärnorp till Grytgöl, två år före sin broder Nils Peter, och tjänstgjorde som Dräng hos Patron Buren vid Grytgöl.(AI:22)Flyttade åter till Stjärnorp där han biträdde den examinerade skolläraren Herr Wånell. Trots flera års sjukdom uppehöll han sin tjänst som ambullerande lärare in i det sista. År 1864 var hans lön 150 RD Rmt. Han dog 41 år gammal i benröta. Ur sockenstämmoprotokoll för Stjärnorps fng. 20 maj 1857 : §8.......Den ambulatoriska lärarbefattningen åtog sig Anders Ericson mot 60 Rdr bco årligen i ett för allt att bestrida, och kommer denna Anders Ericsons lön att utgå med 20 Rd bco från församlingens examinerade skollärare C.A. Wånell och 40 Rd bco av skol och fattigkassorna gemensamt. I vad proportion dessa båda var för sig emellan komm att deltaga i berörda utlöning överlämnade församlingen åt Skol och Fattigdirektionerna att själva överenskomma och bestämma. Den 28 maj 1858: Lasarettunderstöd vid Medevi Hälsobrunn åt Biträdande skolläraren Anders Ericson. I protokoll den 22 december 1864 beslutades att skolläraren Anders Ericson skulle ambullera mellan Häggetorp och Elmesbo. Ur protokollet den 29 okt 1866: Skolläraren Anders Ericsons broder Per Ericson i Regna socken hade skriftligen utlofvat att mot 100 Rd Rmt årligen draga försorg om Anders Ericson, men fann församlingen denna summ alltför högt tilltagen och beslöt at 75 Rd årligen skulle honom för nämnda ändamål erbjudas.

Ericson, Carl Johan. Född 1827-09-22 i Källeberget, Stjärnorp (E). Död 1848-09-05 i Häggetorp, Stjärnorp (E). Dräng. Arbetade en tid i Rystad. Kom därifrån år 1846. Dödsorsak: Bröstsjukdom

Ericson, Johannes. Född 1830-06-01 i Källeberget, Stjärnorp (E). Adress Risinge. Från Christersbäck i Stjärnorp,(troligen Eriksberg) till Risinge år 1851

Ericson, Eric. Född 1833-05-13 i Källeberget, Stjärnorp (E). Död 1835-02-07 i Källeberget, Stjärnorp (E).

Ericson, Olof. Född 1839-07-06 i Mosshult, Stjärnorp (E). Död 1839-07-07 i Mosshult, Stjärnorp (E).

---------------------- Tabell 20 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 19)

Ericson, Nils- Peter (Pelle). Född 1822-07-17 i Källeberget, Stjärnorp (E). Död 1888-06-27 i Grytgöl, Hällestad (E). Skogvaktare. Adress Grytgöl, Hällestad. Vistades vid Källeberget fram till år 1837. Kom till Mäshult i Stjärnorp 1838, flyttade därifrån till Tullen i Stjärnorp år 1841. Kom år 1842 till Grytgöls Bruk. Arbetade först som kusk hos Brukspatron Burén vid Grytgöls bruk. Därefter som skogvaktare under Grytgöls Bruk resten av sin levnad.Bodde en tid med sin familj i Ängstorpet Regna. Här föddes dottern Susanna 1868. På 1870-talet flyttades Skogvaktarbostället från Regna till Grytgöl och kallades då för Gubbängen. Nils Peter Ericsons familj var de första som bodde där vid denna tid. Efter Nils Peters död 1888, efterträdde sonen August fadern som Skogvaktare och bodde där fram till år 1914-12-08. Efter honom bodde brodern Charles där med sin familj, och senare Hugo Olsson med sin hustru Anna. Numera användes Gubbängen som fritidsbostad. Faddrar enl födelseboken: Hemmansägaren Jaen Jaensson och Kjerstin Persdotter i Christersbäck, drängen Anders Nilsson i Måsarp och pigan Cajsa Hansdotter i Ödängen

Gift 1850-12-26 i Hällestad (E) med Sundin, Mathilda. Född 1829-10-05 i Hjortkvarn, Bo (T). Död 1879-09-15 i Grytgöl, Hällestad (E).

Barn: Ericson, Christina Mathilda. Född 1851-02-21 i Grytgöl, Hällestad (E). Död 1869 i Hällestad (E).

Ericson, Sophia Charlotta (Sofie). Född 1852-12-23 i Grytgöl, Hällestad (E). Död 1926-07-23. Adress Landskrona. Sofie flyttade från Gubbängen i Grytgöl till Norrköping år 1894.Därefter var hon en tid i Stockholm och flyttade tillbaka till Gubbängen år 1896. Samma år kom brodern Augusts hustru Julia Schanberg till Gubbängen med sin nyfödda son Julius. Sofie flyttade till Landskrona 1896-11-22, och brodern Ernst flyttade samtidigt tillbaka till Gubbängen.

Ringdahl, Julia Emilia. Född 1855-03-16 i Grytgöl, Hällestad (E). Död 1940-09-29 i Norrköping (E). Hustru. Adress Norrköping. Maken var Bokhållare vid Grytgöls Bruk i sin ungdom. År 1882 emigrerade de till USA, men återvände senare till Sverige och Norrköping, där de drev en tvättinrättning som eget företag.

Andersson, Augusta Amanda. Född 1857-08-16 i Grytgöl, Hällestad (E). Död 1944-02-04 i Minnesota, Saint Paul USA. Pastorsfru. Adress Minnesota, Saint Paul. Flyttade ifrån Regna 1876 till Melhult i Hällestad där hon arbetade som piga hos Skogvaktare Gustaf Petersson.Kom tillsammans med sin make till Amerika år 1881 Först till Chicago, sedan till Minneapolis 1885. Hon var pastorsfru på följande platser: Litchfield, Atwater, Lafayette, Duluth, Marinette, Wis., St. Paul. Lämnade det jordiska i en ålder av 86 år, 5 mån. och 19 dagar.

Ericson, Carl Henning (Charles). Född 1859-06-28 i Grytgöl, Hällestad (E). Död 1946-01-12 i Grytgöl, Hällestad (E). Smed. Adress Gubbängen Grytgöl, Hällestad. Arbetade som smedsdräng i Grytgöl vid tiden före giftermålet med Frida Cecilia Petersson. Hon var då piga vid Grytgöls herrgård.De gifte sig samtidigt med Charles syster Anna Lovisa 1881-11-01 År 1881 emigrerade han tillsammans med henne till Amerika.Samtidigt med dem emigrerade systrarna Augusta Amanda, och Anna Lovisa med deras makar. År 1888 var han i Chicago. Han återvände till Sverige 1904-06-04. Se f.ö. Post och Inrikes tidningar 1905-04-12. Bodde först hos brodern August, men flyttade 1905 till annan adress i Grytgöl. Arbetade denna tid som smed i Grytgöl.Blev frånskild 1905-10-17, och gifte sig andra ggn år 1906 med Augusta, Maria, Boberg från Sjöholm i Vingåker.Hans svärfar var möbelsnickare hos greve Levenhaupt. Charles bodde tidvis i Grytgöl och Vingåker under åren 1907-1909. Flyttade från Östra Vingåker 1909-12-27 till Gubbängen efter brodern August. Här föddes barnen Sara, Anna och Stina. Charles arbetade som skogsarbetare under denna tid. Charles blev bygdens hjälte i Grytgöl, när han medverkade till att en fruktad mördare blev gripen i Grytgöl under 1920-talet. Om detta har Arthur Ericson skrivit i sin artikel Barndomsminnen från 1910-talet ur vilken följande citat är hämtat: "En händelse som tidningarna i hela landet skrev om var när en man som hette Carl Isac i vredesmod sköt socknens länsman, samt därtill en annan polisman när dessa skulle fasttaga honom. Man glömmer inte dessa dramatiska händelser, hämtningen av de dödsskjutna, samt fängslandet av gärningsmannen, där vår farbror Charles medverkade... "

Edgren, Anna Lovisa. Född 1861-03-21 i Grytgöl, Hällestad (E). Död 1945-01-27 i Illinois, Chicago USA. Hustru. Adress Illinois, Chicago. Hon emigrerade tillsammans med sin make år 1881 till Amerika.

Andersson, Alfrida (Frida). Född 1863-07-06 i Grytgöl, Hällestad (E). Död 1939 i USA. Barnmorska. Adress Skåne, Landskrona. I sin ungdom arbetade Alfrida i Fellingsbro, Arboga samt hos sin syster Julia i Norrköping. Hon utbildade sig till Barnmorska och kom till Landskrona Hon var barnmorska i Landskrona och bodde där med sin son, Rudolf. I Landskrona gifte hon sig med Gustav Andersson. Han hade en dotter i ett tidigare äktenskap, Ebba. Efter makens död tog Alfrida hand om Ebba. Efter sin pension flyttade tillsammans med Rudolf och Ebba till Amerika, år 1928. Hon arbetade även där som barnmorska en tid. Ebba Gunborg Född 1896-03-18 Död 1987-04-10 Bodde i Californien Första ggn gift med Karl O. Nelson, andra med John P. Lindqvist.

Ericson, August. Född 1866-03-11 i Grytgöl, Hällestad (E). Död 1947-12-02 i Norrköping, S:t Olai (E). Skogvaktare. Adress Norrköping, St.Olai. Ur födelseboken för Hällestad församling (C7)år 1866: Nr 35 Mars 11, Mars 18 döpelsedag, 1 manskön August.Föräldrar: Skogwaktaren Nils Peter Ericson och hustru Mathilda Sundin. Moderns ålder 36 år. Dopvittnen: Carl Gustaf Sundin, pigan Alfrida Sundin alla från Grytgöl. Arbetaren Alfred Stark i Rommetorp och dennes hustru Anna Stina Olsdotter. August var anställd vid Grytgöls Bruk, som Packmästare, Bokhållare och Skogvaktare. Han bodde i Skogvaktarbostället Gubbängen, där han efterträdde sin far som skogvaktare. Här bodde även syskonen Ernst och Sofie tidvis. Augusts hustru Julia Schanberg flyttade till Gubbängen från Hjortkvarn 1896-08-02. Därefter flyttade de till Fridhem i Grytgöls by1914-12-08, där de bodde fram till år 1916. Efter Julias död1914-12-31, gifte sig August med Valborg Franzen år1915-09-11 .Vigselförrättare var Kh. Nyström. År 1916 inköptes 1/6-mantal Göl i Grytgöl. Hemmanet såldes år 1923 och familjen flyttade därefter till Ö Eneby förs. i Norrköping.Första adressen var Ö.Storgatan 9. August etablerade företagetJärntrådverken AB, ett företag som tillverkade järntrådsprodukter. Där blev även sönerna anställda. August fick senare lämna sin andel i företaget och miste allt det kapital han satsat. Andra kapitalstarka personer manövrerade ut honom och skaffade sig fördel på hans bekostnad. Det var en tid då stort kapital fordrades för att driva och utveckla sådana företag.Sonen Arthur avskedades, men sonen Evan, som var fackligt ansluten kunde inte avskedas. I början av 1930-talet bodde August, hans fru Valborg och äldste sonen Julius på Fredriksdalsgatan. August fortsatte i liten skala att tillverka stängselduk. I ett uthus i bostaden hade han installerat en s.k. nätmaskin för ändamålet. Den sista tiden av sitt liv var August bosatt hos sin son Arthur där han avled 2/12 1947 efter en tids vacklande hälsa i en ålder av 81 år. Dödsorsaken var Myocarditis deronica. Han begravdes på Norra kyrkogården i Norrköping 7/12 1947.

Fröberg, Susanna. Född 1868-05-31 i Ängstorpet, Regna (E). Hustru. Adress Amerika. Emigrerade till Amerika antagligen år 1887.

Welander, Mathilda Justina (Tillie). Född 1872-01-29 i Gubbängen Grytgöl, Hällestad (E). Hustru. Adress Californien USA.

Ericson, Ernst. Född 1875-04-28 i Gubbängen Grytgöl, Hällestad (E). Adress Illinois, Waughegan. Ernst arbetade i sin ungdom i Grytgöl, som Fabriksarbetare. Han flyttade från Gubbängen till Grytgöls by år 1893, tillbaka till Gubbängen 1894, samma år som systern Sofie flyttade därifrån till Norrköping.En tid bodde Ernst i Landskrona år 1895, men kom tillbaka till Gubbängen 1896, samma år som systern Sofie flyttade till Landskrona. År 1896 var han en tid i Sjövik, Grytgöl hos morbrodern Carl Gustaf Sundin.Kom till Grytgöls by, troligtvis till Fridhem, i samma lägenhet som brodern Augusts svärmor, Änkan Sofia Wilhelmina Schanberg år 1898.Där bodde Ernst när han år 1900 gifte sig, och där föddes de första barnen. Familjen, flyttade till en annan lägenhet 1902 (hfl p.461). De emigrerade till USA år 1905. och kom först till Chicago. Där bodde de senare i Waughegan Illinois, (Se foto).Efter föräldrarnas död bodde två av barnen hos släktingar och flyttade öster ut, enl. brev från Ernst systerdotter Rut McGee i Minneapolis. Inget vet något om dessa ättlingars fortsatta öden, eller om de ännu lever.---------------------- Tabell 21 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 11)

Nilsson, Anders. Född 1798-07-25 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1835 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Frälseskogvaktare. Adress Näset, Hällestad. Ander skulle gå över Älgsjöns is till Kasteberg. Han hade med sig sin hund. En råk hade slagit upp och han hamnade i vattnet. Människor hörde hans rop på hjälp, men de trodde att det var en luffare som de hade sett och gjorde inga ansträngningar att hjälpa. Hunden kom tillbaka med hatten. Uppgifterna från Allan Adolfsson i Fräntorp.

Gift med Månsdotter, Catharina. Född 1800-01-06 i Lyrsboholm, Hällestad. Död 1888 i Näset, Hällestad. Hustru.

Barn: Andersdotter, Stina Lisa. Född 1826-04-17 i Hällestad. Se tabell 22.

Andersson, Anders. Född 1828-06-14 i Näset, Hällestad. Se tabell 23.

Andersdotter, Carolina. Född 1830-08-22 i Näset, Hällestad. Död 1852 i Näset, Hällestad.

Andersdotter, Anna Lotta. Född 1833 i Näset, Hällestad. Död 1833 i Näset, Hällestad.

Andersson, Peter. Född 1834-07-08 i Näset, Hällestad. Se tabell 24.

---------------------- Tabell 22 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 21)

Andersdotter, Stina Lisa. Född 1826-04-17 i Hällestad. Hustru. Adress Lybäck Iboholm, Bo. "Att min dotter Stina Lisa Andersdotter med mitt bifall och samtycke ämnar ingå äktenskap med drängen Per Johan Johansson från Lybäck på Iboholms ägor af Bo församling får jag medelst detta bevis styrka." Elghults ägor Näset den 21 juni 1849 Catharina Månsdotter. Närvarande vittnen: A.Kalen Johan Henrik Strömberg. "Min styfdotter StinaLisa Andersdotter mäd mitt bifal och samtycke äfven på Näset den 21 juni 1849

Gift med Johansson, Per Johan. Dräng.

---------------------- Tabell 23 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 21)

Andersson, Anders. Född 1828-06-14 i Näset, Hällestad. Brukare. Adress Fräntorps östergård, Hällestad.

Gift 1860 i Hällestad med Lundqvist, Johanna Sofia. Född 1829-07-11 i Regnaholm, Regna. Hustru.

Barn: Andersdotter, Anna Sofia. Född 1861-12-04 i Kattorp, Hällestad. Emigr till Amerika 1888-05-28. Återvände till Sverige 1894

Andersson, Anders Peter. Född 1864-02-13 i Kattorp, Hällestad. Emigr till Amerika 1887-05-06

Andersson, Carl August. Född 1867-01-05 i Torp, Hällestad.

Andersson, Axel. Född 1869-10-28 i Westerby, Hällestad. Axels tvillingbror Adolf var gift med en syster till Axels fru. Emigr. till Amerika 1891-05-22

Andersson, Adolf. Född 1869-10-28 i Westerby, Hällestad. Adress Fräntorps östergård, Hällestad. Adolfs fru Ida Sofia var syster till tvillingbrodern Axels fru Hilma Maria.

Andersdotter, Hilda Maria. Född 1872-02-15 i Hällestad. Död 1896-01-10 i Hällestad.

---------------------- Tabell 24 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 21)

Andersson, Peter. Född 1834-07-08 i Näset, Hällestad. Torpare. Adress Gultebo Wargnäset, Hällestad. Flyttade efter giftermålet år 1869 till hustruns hemförsamling Ramsberg (1869-06-19)

Gift 1869 med Andersdotter, Carolina. Född 1842-12-15 i Ramsberg, Ramsberg. Hustru.

---------------------- Tabell 25 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 11)

Nilsson, Carl. Född 1807-05-02 i Näset under Elghult, Hällestad (E). Död 1855-12-05 i Stockhult, Hällestad (E). Torpare. Adress Stockhult, Hällestad. Fanns år 1831 i Vikingstad då han flyttade till sin broder Eric i Källeberget Stjärnorp. Han var då sjuklig och oförmögen till arbete.År 1833 flyttade han från Stjärnorp till Hällestad. Han gifte sig år 1844 med den 15 år äldre Anna Sofia. De fick inga barn.Se bouppt. F20 sid. 499 Hällestad och Tjällmo. Se även födelsenotis för Stina Lisa Djerf

Gift 1844 i Hällestad med Larsdotter, Anna Sofia. Född 1792-01-21 i Bo(T). Hustru.

---------------------- Tabell 26 (generation 5) ----------------------

(Från Tabell 10)

Persdotter, Christin. Född 1751-08-21 i Gulltorpet, Hällestad (E). Hustru. Adress Prästgårds ägor Hällestad, Hällestad.

Gift med Persson, Anders. Kyrkwäktare.

---------------------- Tabell 27 (generation 5) ----------------------

(Från Tabell 10)

Persson, Per. Född 1766-04-06 i Gulltorpet, Hällestad (E). Bergsman. Adress Nältorp, Hällestad. Per och Stina var ägare till 3/8 Nältorp Kronoskattehemman, som var arv efter Stinas föräldrar, samt hälften av Kronoskatte- hemmanet Skånstorp. Den andra hälften var den avlidna hustruns arvejord (Bou. F15 s.1125 1833-01-08 Hällestad-Tjällmo tingslag.)

Gift med Hansdotter, Stina. Född 1776-05-05 i Skånstorp, Hällestad. Död 1832-12-16 i Nältorp, Hällestad. Hustru. Per och Stina ägde 3/8 Nältorps Kronoskattehemman som var arv efter Stinas föräldrar. Dessutom ägde de hälften av kronoskattehemmanet Skånstorp, den andra hälften var hustruns arvejord.Bou. 1833-01-08 Behållning 2321,75

Barn: Persson, Petter. Född 1810-04-22 i Nältorp, Hällestad. Död 1878-01-22. Se tabell 28.

Persson, Nils. Född 1813-10-25 i Nältorp, Hällestad. Se tabell 31.

---------------------- Tabell 28 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 27)

Persson, Petter. Född 1810-04-22 i Nältorp, Hällestad. Död 1878-01-22. Hemmansägare, Nämndeman. Adress Nältorp, Hällestad. Fastighet 3/8 dels mantal Kronoskatte Nältorp hvaraf den aflidne i gåva af sin fader Petter Persson bekommit hälften och den andra hälften är under äktenskapet inköpt. Upptages alltsammans i wärde till 7600 kronor

Gift med Persdotter, Anna Stina. Född 1810-10-30 i Karstorp, Hällestad.

Barn: Norberg, Anna Stina Persdotter. Född 1835-03-22 i Nältorp, Hällestad. Se tabell 29.

Persson, Anders Peter. Född 1838-05-22 i Nältorp, Hällestad.

Persdotter, Johanna. Född 1840-09-16 i Nältorp, Hällestad. Adress Bårdstorp, Hällestad.

Persdotter, Carolina. Född 1842-04-13 i Nältorp, Hällestad. Adress Nältorp, Hällestad.

Norberg, Charlotta Persdotter. Född 1844-10-15 i Nältorp, Hällestad. Se tabell 30.

---------------------- Tabell 29 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 28)

Norberg, Anna Stina Persdotter. Född 1835-03-22 i Nältorp, Hällestad. Adress Nältorp, Hällestad.

Gift 1870 i Hällestad med Norberg, Anders Peter. Född 1821-03-12 i Hällestad. Hemmansägare.

Barn: Norberg, Alma Kristina. Född 1871-04-25 i Hällestad.

Norberg, Anders August. Född 1873-02-06 i Solberga, Hällestad. Hemmansägare. Adress Solberga, Näset, Hällestad.

Norberg, Vendla Elisabeth. Född 1876-08-17 i Hällestad.

---------------------- Tabell 30 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 28)

Norberg, Charlotta Persdotter. Född 1844-10-15 i Nältorp, Hällestad. Adress Nältorp, Hällestad.

Gift 1879-06-27 i Hällestad med Norberg, Karl Magnus. Född 1845-02-21 i Hällestad. Snickare.

Barn: Norberg, Carl Simon. Född 1881-10-28 i Nältorp, Hällestad. Död 1891 i Hällestad. Adress Nältorp, Hällestad

Pettersson, Ester Charlotta Norberg. Född 1882-12-30 i Nältorp, Hällestad. Död 1942 i Nältorp, Hällestad. Adress Nältorp, Hällestad.

---------------------- Tabell 31 (generation 6) ----------------------

(Från Tabell 27) Persson, Nils. Född 1813-10-25 i Nältorp, Hällestad. Undantagsman. Adress Nältorp, Hällestad.

Gift med Persdotter, Brita Lena. Född 1813-02-06 i Karstorp, Hällestad. Hustru.

Barn: Nilsson, Jan Magnus. Född 1840-07-28 i Nältorp, Hällestad. Adress Hällestad.

Nilsson, Nils. Född 1843-02-05 i Nältorp, Hällestad. Adress Hällestad.

Nilsson, Anders Peter. Född 1845-10-31 i Nältorp, Hällestad. Adress Hällestad.

Nilsson, Joel. Född 1849-08-06 i Nältorp, Hällestad. Se tabell 32.

---------------------- Tabell 32 (generation 7) ----------------------

(Från Tabell 31)

Nilsson, Joel. Född 1849-08-06 i Nältorp, Hällestad. Murare. Adress Nältorp, Hällestad.

Gift 1874 med Blomberg, Sofia Carolina. Född 1849-04-24 i Svennevad. Hustru. Flyttade från Bo f:ng i Närke 1874, samma år som giftermålet ägde rum.

Barn: Nilsson, Carl Georg. Född 1876-07-04 i Nältorp, Hällestad. Adress Hällestad.

Nilsson, EdvardEmanuel. Född 1879-10-23 i Nältorp, Hällestad. Murare. Adress Nältorp, Hällestad. Edvard köpte en stuga vid Gultebo Wargnäset. Den ägdes av Per och Lina, antagligen ättlingar till stamfadern av den släkt som här dokumenteras. Huset flyttades till Tärn, på vägen mellan Grytgöl och Boka.

Nilsson, Oskar Bernhard. Född 1881-12-20 i Nältorp, Hällestad. Adress Hällestad.

Nilsson, Eleonora Sofia. Född 1881-12-20 i Nältorp, Hällestad. Död 1882 i Nältorp, Hällestad.

Nilsson, Elsa. Född 1892 i Nältorp, Hällestad. Emigrerade till Amerika

Nilsson, Wendla. Född (189?). Emigrerade till Amerika.

---------------------- Tabell 33 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 2)

Erichsdotter, Brita. Född 1656 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1727-05-24 i Gultebo, Hällestad (E). Adress Gultebo.

Gift 1681-06-12 i Hällestad med Håkansson, Måns. Född 1650 i Östentorp, Hällestad. JW

---------------------- Tabell 34 (generation 1) ----------------------

(Från Tabell 1)

Persson, Börje. Född 1610 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1663-08-02 i Vargnäset, Hällestad (E). Frälsebonde. Adress Vargnäset, Hällestad. Vargenäsgubben

Gift med Persdotter, Maria. Född 1610. Död 1663-03-29 i Vargnäset, Hällestad.

Barn: Börgesson, Per. Född 1640 i Vargnäset, Regna. Se tabell 35.

Börgesdotter, Brita. Född 1645 i Vargnäset, Regna.

Börgesson, Hans. Född 1650 i Vargnäset, Regna. Död 1709-03-14 i Bäcketorpet Grytgöls ägor, Hällestad.

---------------------- Tabell 35 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 34)

Börgesson, Per. Född 1640 i Vargnäset, Regna.

Gift 1665-10-08 i Regna med Danielsdotter, Kirstin. Född 1640 i Regna.

---------------------- Tabell 36 (generation 1) ----------------------

(Från Tabell 1)

Persson, Oluf. Född 1610 i Gultebo, Hällestad (E). Död 1667-07-21 i Rommetorp, Hällestad (E). Bergsman Bonde. Adress Rommetorp, Hällestad. JW

Gift 1:o med Olufsdotter, Ingri. Född 1610. Död 1640-02-16 i Rommetorp, Hällestad. JW

Barn: Olufsdotter, Kirstin.

Olufsdotter, Anna.

Olofsson, Erich. Född 1636-03-27 i Rommetorp, Hällestad. Död 1677-08-12 i Simonstorp, Hällestad. Se tabell 37.

Gift 2:o 1641 i Hällestad med Ralsdotter, Emborg. Född 1620.

Barn:

Olofsson, Per. Född 1641 i Rommetorp, Hällestad. Se tabell 38.

Olofsdotter, Karin. Född 1650 i Rommetorp, Hällestad. Se tabell 41.

---------------------- Tabell 37 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 36)

Olofsson, Erich. Född 1636-03-27 i Rommetorp, Hällestad. Död 1677-08-12 i Simonstorp, Hällestad.

Gift 1664-06-08 i Hällestad med Jönsdotter, Karin.

---------------------- Tabell 38 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 36)

Olofsson, Per. Född 1641 i Rommetorp, Hällestad. Bergsman. Adress Rommetorp, Hällestad. JW

Gift med , N,Brita.

Barn: Persdotter, Cherstin. Döpt 1681-03-13.

Persson, Oloff. Döpt 1684-12-07.

Persdotter, Gertrud. Döpt 1688-09-17. Se tabell 39.

Persson, Joen. Född 1693-02-27 i Rommetorp, Hällestad.

Persdotter, Brita. Döpt 1700-12-16. Se tabell 40.

---------------------- Tabell 39 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 38)

Persdotter, Gertrud. Döpt 1688-09-17. Adress Rommetorp, Hällestad.

Gift 1714-12-28 i Hällestad med Larsson, Oluf. Döpt 1679-12-14. Bergsman.

---------------------- Tabell 40 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 38)

Persdotter, Brita. Döpt 1700-12-16. JW

Gift 1723-11-17 i Hällestad med Eriksson, Per. JW

---------------------- Tabell 41 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 36)

Olofsdotter, Karin. Född 1650 i Rommetorp, Hällestad.

Gift 1709-01-17 i Hällestad med Haraldsson, Nils. Född 1645 i Djuckerö, Hällestad. Död 1726-10-28 i Finskartorpet, Hällestad. JW

---------------------- Tabell 42 (generation 1) ----------------------

(Från Tabell 1)

Persson, Håkan. Född 1610 i Gultebo, Hällestad (E). Knekt. Adress Rommetorp, Hällestad.

Gift

Barn: Håkansdotter, Kirstin. Se tabell 43.

---------------------- Tabell 43 (generation 2) ----------------------

(Från Tabell 42)

Håkansdotter, Kirstin.

Gift med , N N, Oluf. JW

Barn: Olufsdotter, Mariet. Se tabell 44.

---------------------- Tabell 44 (generation 3) ----------------------

(Från Tabell 43)

Olufsdotter, Mariet.

Gift 1672-03-27 i Hällestad med Mårtensson, Nils. Född 1645.

---------------------- Tabell 45 (generation 1) ----------------------

(Från Tabell 1)

Persson, Jon. Född 1620 i Gultebo, Hällestad (E). Bergsman Bonde. Adress Gultebo, Hällestad. Källa: Jan Wiklund

Gift 1651-11-09 i Regna med Persdotter, Chirstin. Född 1620 i Mark, Regna. Källa: Jan Wiklund

----------------------------------------------------------------------
Källa: Rolf Ericsons Disgenprogram
FORTSÄTTNING PÅ STAMTAVLAN


Webbmaster: Rolf Ericson